Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nájomná zmluva na hnuteľnú vec medzi právnickou a fyzickou osobou - vzor overený advokátskou kanceláriou

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby n ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky. Povinnosť nájomcu je platiť dohodnuté nájomné.

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Naproti tomu je povinnosť nájomcu platiť dohodnuté nájomné.

Prenajímateľ je povinný odovzdať vec a prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo ak sa spôsob užívania nedohodol v zmluve, musí byť vec spôsobilá na obvyklé užívanie. Prenajímateľ je ďalej povinný vec v tomto stave na svoje náklady udržiavať. Naproti tomu stojí právo nájomcu užívať vec spôsobom určeným v zmluve, ak sa nedohodlo inak, primerane povahe a určeniu veci. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca užíva vec riadnym spôsobom.

Nájomnou zmluvou sa vec dostane do dispozície nájomcu, ktorý za určitých okolností s ňou môže ďalej nakladať. Môže ju dať napr. do podnájmu tretej osobe (celú vec alebo jej časť, ak je to možné). Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Čiže ak si strany v zmluve dohodli, že nájomca toto právo nemá, nesmie tak postupovať.

Nájom sa skončí najmä uplynutím doby, na ktorú sa dojednal. Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu. Nájomnú zmluvu možno vypovedať v jednomesačnej lehote.

Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, na nájme veci sa nič nezmení a nový vlastník veci vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa.

Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Dodáva sa vo formáte .doc. Po úhrade objednávky obratom dostanete e-mailom adresu, z ktorej si súbor stiahnete. Zadanie funkčnej e-mailovej adresy je preto podmienkou úspešnej objednávky. Prečítajte si úplné podmienky upravujúce predaj vzorových dokumentov v TRENDmarkete a ich využívanie. Ak v zakúpenom vzore nájdete vecnú chybu, napíšte nám o tom prostredníctvom tohto formulára, chybu bezplatne opravíme.

Zľava 10% pre predplatiteľov Trendu Ako získať zľavu? (prihláste sa)

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Kategórie

Produkt je zaradený do kategórií: Vzory zmlúv, fyzická osoba, prenájom, Obchod, Spotrebiteľ, vzor, zmluva

Nákupný košík

V košíku momentálne nie sú žiadne produkty

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.