Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ohlásenie živnosti / viazanej živnosti na živnostenský úrad (právnická osoba) - vzor overený advokátskou kanceláriou

So začatím podnikania či už právnickej alebo fyzickej osoby sa spája n povinnosť ohlásiť toto podnikanie na živnostenskom úrade príslušnom n podľa miesta podnikania danej osoby.

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

So začatím podnikania či už právnickej alebo fyzickej osoby sa spája povinnosť ohlásiť toto podnikanie na živnostenskom úrade príslušnom podľa miesta podnikania danej osoby. V ohlásení je nutné najmä špecifikovať podnikateľský subjekt, či už právnickú alebo fyzickú osobu, a to nasledovne:

Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie:

 1. meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko, rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 2. obchodné meno,
 3. predmet podnikania,
 4. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 5. miesto podnikania,
 6. adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 7. dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
 8. deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Slovenská právnická osoba v ohlásení uvedie:

 1. obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
 2. identifikačné číslo,
 3. predmet podnikania,
 4. adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 5. dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
 6. deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Fyzická osoba a právnická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko.

Oprávnenie na podnikanie získa podnikateľský subjekt po vydaní živnostenského listu daným živnostenským úradom. S podaním ohlásenia sa spája aj poplatková povinnosť, pričom výška poplatku sa odvíja od množstva prihlasovaných predmetov podnikania. Za ohlásenie jednej voľnej živnosti sa v súčasnosti vyberá správny poplatok vo výške 5 eur a za ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti poplatok vo výške 15 eur.

K ohláseniu je potrebné priložiť kolkové známky v požadovanej výške a prílohy ustanovené zákonom. Ide najmä o:

 1. preukázanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie remeselnej alebo viazanej živnosti,
 2. preukázanie oprávnenia užívať nehnuteľnosť, ktorá je miestom podnikania (list vlastníctva, nájomná zmluva).

Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Dodáva sa vo formáte .doc. Po úhrade objednávky obratom dostanete e-mailom adresu, z ktorej si súbor stiahnete. Zadanie funkčnej e-mailovej adresy je preto podmienkou úspešnej objednávky. Prečítajte si úplné podmienky upravujúce predaj vzorových dokumentov v TRENDmarkete a ich využívanie. Ak v zakúpenom vzore nájdete vecnú chybu, napíšte nám o tom prostredníctvom tohto formulára, chybu bezplatne opravíme.

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Kategórie

Produkt je zaradený do kategórií: Vzory zmlúv, živnosť, Podnikanie, ohlásenie, vzor, bezplatné stiahnutie

Nákupný košík

V košíku momentálne nie sú žiadne produkty

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.