Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov - vzor overený advokátskou kanceláriou

[Aktualizácia] Ako si splniť povinnosť poveriť zodpovednú osobu výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov.

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Povinnosť poveriť zodpovednú osobu výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov, už nemajú žiadni prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia. Poverenie zodpovednej osoby, ktoré sa v minulosti viazalo na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb, je od 15. 4. 2014 dobrovoľné.

Súvisiaci vzorový dokument: Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov

Dobrovoľné ustanovenie zodpovednej osoby zbavuje prevádzkovateľa niekoľkých administratívnych povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov. Napr. prevádzkovateľ, ktorý poveril dohľadom zodpovednú osobu, nie je povinný oznamovať Úradu na ochranu osobných údajov SR svoje informačné systémy, okrem systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov.

Zodpovedná osoba má zároveň aj postavenie oprávnenej osoby, nemusí byť však zamestnancom, tzn. môže pochádzať aj z externého prostredia a výkon funkcie zodpovednej osoby je tak možný aj na základe odplatného alebo bezodplatného zmluvného vzťahu s akoukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Zodpovedná osoba musí spĺňať viaceré kritériá, bez ktorých nie je možné vykonávať túto funkciu. Zodpovedná osoba musí:

 • byť bezúhonná,
 • mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • musí disponovať platným potvrdením úradu o úspešnom vykonaní skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby, ktorou preukáže svoju odbornú spôsobilosť.

Za zodpovednú osobu však nesmie byť určená taká osoba, ktorá viac ako dva roky sústavne nevykonávala funkciu zodpovednej osoby. V takom prípade stráca svoje postavenie a bude musieť opäť úspešne absolvovať skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Písomné poverenie zodpovednej osoby je nevyhnutné oznámiť úradu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa poverenia zodpovednej osoby doporučenou zásielkou alebo v podobe elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom. Ak bolo písomne poverených viac zodpovedných osôb, je potrebné oznámiť úradu všetky. Ak prevádzkovateľ poveril výkonom dohľadu nad spracúvaním osobných údajov niekoľko zodpovedných osôb je potrebné, aby tieto písomnosti obsahovali presnú špecifikáciu povinností, ktoré v rámci dohľadu nad ochranou spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa v zmysle zákona vykonáva (napríklad ktoré konkrétne informačné systémy osobných údajov má na starosti, povinnosti, ktoré v rámci dohľadu vykonáva).

Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Dodáva sa vo formáte .doc. Po úhrade objednávky obratom dostanete e-mailom adresu, z ktorej si súbor stiahnete. Zadanie funkčnej e-mailovej adresy je preto podmienkou úspešnej objednávky. Prečítajte si úplné podmienky upravujúce predaj vzorových dokumentov v TRENDmarkete a ich využívanie. Ak v zakúpenom vzore nájdete vecnú chybu, napíšte nám o tom prostredníctvom tohto formulára , chybu bezplatne opravíme.

Zľava 10% pre predplatiteľov Trendu Ako získať zľavu? (prihláste sa)

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Kategórie

Produkt je zaradený do kategórií: Vzory zmlúv, osobné údaje, Obchod, poverenie, vzor

Nákupný košík

V košíku momentálne nie sú žiadne produkty

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.