Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zmluva o uložení veci - vzor overený advokátskou kanceláriou

Zmluva o uložení má dve zmluvné strany, jednou je opatrovateľ (ten n kto dočasne opatruje cudziu vec) a druhou je uložiteľ (ten kto si dal n vec opatrovať).

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Zmluva o uložení má dve zmluvné strany, jednou je opatrovateľ (ten kto dočasne opatruje cudziu vec) a druhou je uložiteľ (ten kto si dal vec opatrovať). Touto zmluvou sa opatrovateľ zaväzuje, že bude pre uložiteľa dočasne a bezplatne opatrovať vec, ktorú má u seba v súvislosti s obchodným stykom s uložiteľom. Predmetom opatrovania môže byť akákoľvek hnuteľná vec.

Opatrovateľ je povinný:

 1. vec starostlivo opatrovať a dbať s prihliadnutím na jej povahu a svoje možnosti, aby na nej nevznikla škoda,
 2. opatrovateľ je povinný urobiť osobitné opatrenia, ak opatrovanie veci takéto vyžaduje a ak sú uvedené v zmluve alebo ak ho na ne upozornil uložiteľ pred uzavretím zmluvy,
 3. opatrovateľ je povinný dať vec poistiť proti škodám, len keď to určuje zmluva,
 4. opatrovať vec takým spôsobom ako určuje zmluva, ak neurčuje spôsobom primeraným a obvyklým,
 5. uloženú vec uložiteľovi vydať v mieste, kde vec mala byť podľa zmluvy uložená, inak vo svojom sídle alebo v mieste podnikania, prípadne bydlisku alebo v mieste, kde je jeho organizačná zložka opatrujúca vec.

Uložiteľ je povinný:

 1. nahradiť opatrovateľovi škodu spôsobenú mu uloženou vecou, pokiaľ ju nemohol opatrovateľ odvrátiť,
 2. uhradiť náklady, ktoré opatrovateľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení svojej povinnosti,
 3. uhradiť bez zbytočného odkladu opatrovateľovi náklady, na ktorých úhradu je opatrovateľ oprávnený po tom, čo ho o to opatrovateľ požiadal, najneskôr však pri prevzatí veci.

Pri mimoriadnych nákladoch, ktoré boli nepredvídateľné v čase uzavretia zmluvy, je opatrovateľ povinný vyžiadať si súhlas uložiteľa pred ich vynaložením, ak je to možné. Ak uložiteľ neoznámi opatrovateľovi bez zbytočného odkladu svoj nesúhlas, predpokladá sa, že s vynaložením nákladov súhlasí. Ak opatrovateľ vynaloží takéto náklady bez toho, aby si vopred vyžiadal potrebný súhlas uložiteľa, a ten s ich vynaložením neprejaví dodatočne súhlas, môže opatrovateľ požadovať úhradu nákladov v rozsahu, v ktorom sa uložiteľ o úsporu týchto nákladov obohatil.

Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia vzoru. Dodáva sa vo formáte .doc. Po úhrade objednávky obratom dostanete e-mailom adresu, z ktorej si súbor stiahnete. Zadanie funkčnej e-mailovej adresy je preto podmienkou úspešnej objednávky. Prečítajte si úplné podmienky upravujúce predaj vzorových dokumentov v TRENDmarkete a ich využívanie. Ak v zakúpenom vzore nájdete vecnú chybu, napíšte nám o tom prostredníctvom tohto formulára, chybu bezplatne opravíme.

Zľava 10% pre predplatiteľov Trendu Ako získať zľavu? (prihláste sa)

Dodávateľ

Nechala & Co. s.r.o.

Kategórie

Produkt je zaradený do kategórií: Vzory zmlúv, Obchod, zmluva, vzor

Nákupný košík

V košíku momentálne nie sú žiadne produkty

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.