Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Kto povedal, že skrachovať je hanba? Súťaž študentských prác na tému Failure Stories - Kde sa stala chyba?

Prihlás svoj príbeh a vyhraj. Autori troch najlepších príbehov v druhom kole získajú:

TREND v partnerskej spolupráci so slovenskými vysokými školami vyhlasujú druhé kolo súťaže študentských prác „Failure Stories - Kde sa stala chyba?“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči a absolventi vysokých škôl ekonomického, humanitného, technického či manažérskeho zamerania s prácami, ktoré popíšu príbeh zlyhania zo slovenského podnikateľského prostredia. Súčasťou práce bude aj odborná analýza príčin zlyhania popísaného podnikateľského zámeru.

Podmienky

 • maximálna dĺžka práce je 7 strán (12 600 znakov)
 • práca musí obsahovať analýzu problému, ktorý v podnikaní nastal aj s vlastným názorom a komentárom
 • práca musí obsahovať konkrétne meno firmy (firiem) či projektu, o ktorých v nej píšeš*
 • práca môže byť skrátenou alebo upravenou verziu vlastnej seminárnej, bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce
 • druhé kolo súťaže trvá od 1.2. do 8.6. 2014
 • podrobnejšie podmienky si môžeš prečítať v štatúte súťaže (pdf)

Porota a vyhlásenie výsledkov

Práce hodnotí odborná porota zložená zo zástupcov zapojených vysokých škôl a univerzít, partnerov súťaže a TRENDU. Najdôležitejším kritériom pri výbere výhercu je popis a analýza problému, ktorý v podnikaní nastal. S vlastným komentárom tak, aby celý príbeh slúžil pre ostatných podnikateľov ako poučenie.

Výsledky prvého kola súťaže boli zverejnené 26. 2. 2014. Študentské projekty, ktoré mali analyzovať podnikateľské zlyhania a vytiahnuť z nich poučenia, hodnotila odborná porota škôl, odborných garantov a redakcie. V prvom kole (zimný semester) sa TREND rozhodol prvé dve miesta neudeliť, odborná porota určila toto poradie ocenených prác:

 • 3. miesto - 500€ a tablet Lenovo - Adam Krčmár, STU Bratislava
 • 4. miesto - tablet Lenovo - Michaela Ondášová, TU Košice
 • 5. miesto - tablet Lenovo - Martin Dolinský, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Výsledky druhého kola súťaže boli zverejnené 1. 7. 2014. Študentské projekty, ktoré mali analyzovať podnikateľské zlyhania a vytiahnuť z nich poučenia, hodnotila odborná porota škôl, odborných garantov a redakcie. V druhom kole (letný semester) sa TREND v spolupráci s odbornou porotou určil toto poradie ocenených prác:

 • 1. miesto - 1250€ a tablet Lenovo - Katarína Baráthová, SPU Nitra,
 • 2. miesto - 750€ a tablet Lenovo - Natália Grychníková, VŠM Trenčín,
 • 3. miesto - 500€ - Peter Sagan, EU v Bratislave

Oceneným blahoželáme.

Kontakt

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na dzurenda@trend.sk; 02/208 22 174

*súťažiaci si môže vyhradiť právo, že obchodné meno podnikateľského subjektu nesmie byť zverejnené, ale má byť pri publikovaní Failure Story nahradené primeraným výstižným opisom (napr. sieť drogérií a pod.)

Vyhlasovateľ:

Odborní garanti:

         

FAQ

Musí to byť nevyhnutne moja podnikateľská skúsenosť? Musela byť moja firma, môj podnikateľský plán a moje zlyhanie?

 • Nie, nemusí to byť tvoj príbeh. Môže ísť o príbeh z tvojho okolia (rodičia, priatelia, známi), ktorý poznáš a ktorý rozanalyzuješ.

Môže ísť o hocijakú firmu ktorú poznám a ktorej nevyšiel podnikateľský plán a ja ho popíšem?

 • Je dobré ak poznáš firmu aj osobne (príp. aj majiteľov či background) nie len z medií. Hľadáme prioritne nové firmy a príbehy, ktoré ešte neboli medializované.

Môžem sa do súťaže zapojiť aj keď študujem doktorandský stupeň štúdia?

 • Áno. Jediné obmedzenie, ktoré máme je študent alebo absolvent (najneskôr do 3 rokov po ukončení VŠ)

Môžem sa do súťaže zapojiť aj keď neštudujem školu s technickým/manažérskym/ekonomickým zameraním?

 • Áno, ani v tomto smere nijako súťažiacich nebudeme obmedzovať.

Nakoľko musí byť práca odborná?

 • Práca musí obsahovať analýzu problému, ktorý v podnikaní nastal aj s vlastným názorom a komentárom. Čím viac do hĺbky bude príbeh popísaný, tým ľahšie bude vedieť porota posúdiť a vybrať tie najlepšie.

Musím uviesť v práci meno podnikateľa, ktorého príbeh chcem písať? Tento príbeh je osobný a mohla by som mať problémy kvôli tomu, že píšem o jeho súkromných zážitkoch?

 • práca musí obsahovať konkrétne meno firmy (firiem) či projektu, o ktorých v nej píšeš avšak súťažiaci si môže vyhradiť právo, že obchodné meno podnikateľského subjektu nesmie byť zverejnené, ale má byť pri publikovaní Failure Story nahradené primeraným výstižným opisom (napr. sieť drogérií a pod.). Tzn. že do projektu je potrebné dať meno firmy, avšak ostane to iba v rámci poroty. Ak by došlo k medializácii meno firmy bude nahradené primeraným výstižným opisom.

Musí mať podnik už ukončenú činnosť alebo môže ísť aj o subjekt, ktorý funguje ďalej?

 • môže ísť o oba typy - aj o firmu ktorá už ukončila činnosť alebo o firmu ktorá ešte funguje a chybu urobila iba v jednom segmente/oblasti a pod., prípadne ešte stále podniká iných alebo rozvíja nové. V pravidlách máme, že musí ísť o reálnu firmu (preto to podmieňujeme menom), avšak názov dostane iba porota. Ak by došlo k medializácii autor má možnosť (ne)uverejniť meno.

Môže popísať aj failure story živnostníka?

 • áno, v tomto smere nijako neobmedzujeme či ide o veľkú, strednú či malú firmu alebo živnostníka

Hlavný kontakt - redakcia

Tel.: (02) 32 153 111
Všetky emailové kontakty

Kontakt pre predplatiteľov

Eva Fráterová
Tel.: (02) 3215 3121-2
E-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk

Kontakty pre inzerentov

Všeobecné dopyty: inzercia@newsandmedia.sk

Ladislav Ollé, Head of B2B
+421 907 717 044, ladislav.olle@newsandmedia.sk

Miroslav Klimo, Digital Sales (Key Accounts)
+421 915 891 358, miroslav.klimo@newsandmedia.sk