Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Aké účtovníctvo viesť pri prenájme bytu?

30.10.2013, 05:40 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Kúpil som byt na hypotéku a od polovice októbra ho prenajímam ako fyzická osoba s príjmom zo zamestnania. Príjem z prenájmu aj s energiami je asi 350 eur. Po splnení registračnej povinnosti a zaradení bytu do obchodného majetku, musím viesť podvojné účtovníctvo alebo stačí jednoduchá evidencia výdavkov? Ako sa zdaní tento príjem, ak nájomné predstavuje 175 eur a energie a ďalšie výdavky súvisiace s bytom 175 eur? Aký bude príjem za tri mesiace v roku 2013 a daňová povinnosť?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

V súlade s §49a ods. 2 Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") ste povinný  podať žiadosť o registráciu k dani z príjmov a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca v ktorom na území SR prenajala nehnuteľnosť, t. j. do 2. 12. 2013 (30. 11. 2013 pripadne na sobotu) vychádzajúc z predpokladu, že predmetný prenájom začal v polovici októbra. 

Príjem z prenájmu sa považuje za príjem podľa §6 ods. 3 ZDP. V súlade s §6 ods. 13 ZDP sa môžete rozhodnúť, že budete predmetné príjmy ako i výdavky v súvislosti s prenájmom evidovať prostredníctvom jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Ak sa takto rozhodnete, ste povinný týmto spôsobom postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia. 

Upozorňujeme, že ide o možnosť a nie povinnosť. Rovnako berte prosím na vedomie, že ak sa rozhodnete viesť vyššie uvedené účtovníctvo, nebudete sa súčasne považovať za účtovnú jednotku, t. j. nevznikne vám povinnosť vyhotovovať účtovnú závierku a predkladať ju daňovému úradu. 

Od roku 2013 nie je možné v prípade príjmov z prenájmu aplikovať tzv. paušálne výdavky. Z tohto dôvodu v prípade, že sa rozhodnete pre uplatňovanie preukázateľných výdavkov a nechcete viesť jednoduché, resp. podvojné účtovníctvo, budete povinný viesť daňovú evidenciu v súlade s §6 ods. 11 ZDP. Nevidíme žiadny zákonný dôvod, prečo by ste mala daňovému úradu predkladať predmetnú evidenciu ako prílohu k daňovému priznaniu. 

Potrebujete radu odborníka?

Položte otázku našim poradcom cez formulár alebo si pozrite všetky otázky v sekcii Poradna.TREND.sk

Chceli by sme vás upozorniť, že čiastkový základ dane z prenájmu nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane podľa §11 ZDP. Dôvodom je skutočnosť, že nezdaniteľnú časť základu dane je možné aplikovať len na príjmy zo závislej činnosti a na príjmy z podnikania, resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti (pozn. ide o tzv. aktívne príjmy). 

Ak vychádzame z predpokladu, že mesačná výška zdaniteľného príjmu z prenájmu dosiahne čiastku 350 EUR (175 EUR + 175 EUR), pričom ako preukázateľné výdavky by bolo možné považovať mesačné výdavky na energie v sume 175 EUR máme zato, že čiastkový základ dane za 3 mesiace môže dosiahnuť hodnotu 525 EUR (3x175 EUR). Tento čiastkový základ dane bude podliehať zdaneniu sadzbou dane 19 % resp. 25 %, resp. "kombináciou" obidvoch sadzieb. 

Výška sadzby dane závisí aj od výšky základu dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013, ktorej odhadovanú výšku vo vašom zadaní neuvádzate. Ak základ dane za rok 2013 nepresiahne sumu 34 401,74 eura, tento sa zdaňuje sadzbou 19 %. Iba časť základu dane nad túto hranicu sa zdaňuje sadzbou 25 %. 

Uvádzate, že predmetný byt bude zaradený do obchodného majetku v súlade s §2 písm. m) ZDP. Vzhľadom na výšku príjmu z prenájmu a možnosti odpisovania bytu vložného do obchodného majetku zastávame názor, že pravdepodobne nedosiahnete žiadny základ dane za rok 2013. 

V súlade s názorom Finančného riaditeľstva SR je možné považovať za daňový výdavok aj platené úroky za hypotekárny úver počas doby prenájmu, ak sa úver získal v súvislosti s obstaraním nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prenájmu. Upozorňujeme, že v súlade s §6 ods. 6 ZDP z prenájmu nemôžete vykázať daňovú stratu. 

Autor je Managing Director v spoločnosti Accace.


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy dane, daňová poradňa, poradňa, prenájom

Diskusia (0 reakcií)