Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako na študentské brigády v lete 2014

13.06.2014, 11:30 | TREND.sk

Podľa súčasnej právnej úpravy možno dohodu o brigádnickej práci študenta uzatvoriť iba s osobou, ktorá nedovŕšila 26 rokov a súčasne je študentom strednej školy alebo dennej formy vysokoškolského štúdia. Neplatí teda to, čo v minulosti, že na základe dohody o brigádnickej práci študenta môže pracovať aj vysokoškolák externista.

  • Tlačiť
  • 0

Pre zamestnávateľov veľmi podstatnou zmenou platnou 1. januára 2013 je, že dohody o brigádnickej práci študenta síce ostali vyňaté zo zdravotného poistenia, no nad zákonom stanovenú hranicu príjmov podliehajú odvodom na dôchodkové poistenie. Platí sa z nich starobné poistenie (zamestnanec 4 % a zamestnávateľ 14 %), invalidné poistenie (zamestnanec 3 % a zamestnávateľ 3 %) a odvod do rezervného fondu (len zamestnávateľ 4,75 %). Zvyšuje sa tým celková cena práce vykonávanej študentom. Súčasne treba zachovať minimálnu mzdu 2,023 €/h, na ktorú má brigádnik nárok.

Brigádnik si však môže zvoliť jednu dohodu, na ktorú si uplatní zákonnú výnimku. V prípade, že jeho príjem nepresiahne stanovenú maximálnu hranicu, odvody na dôchodkové poistenie sa z tejto dohody platiť nebudú. Len zamestnávateľ z odmeny odvedie symbolických 1,05 % na garančné a úrazové poistenie. Limity maximálneho príjmu študenta sú naviazané na priemernú mzdu. Na rok 2014 platia tieto mesačné sumy:

  • 68 € pre študenta vo veku do 18 rokov (tento limit sa poslednýkrát použije za kalendárny mesiac, v ktorom študent dovŕšil 18 rokov)
  • 159 € pre študenta 18-ročného a staršieho (prvýkrát za kalendárny mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom študent dovŕšil 18 rokov).

Ak má študent naraz uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, výnimku si na ten istý kalendárny mesiac môže uplatniť len na jednu z nich. Brigádnik musí ešte pred začatím práce vyplniť dokument Oznámenie a čestné vyhlásenie, jeho vzor je možné nájsť na webe Sociálnej poisťovne. Dokument zostáva u zamestnávateľa, neposiela sa do Sociálnej poisťovne.

Štatút študenta musí preukazovať študent – zamestnanec potvrdením o návšteve strednej alebo vysokej školy. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov môže vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov veku. Ak by popri štúdiu pracoval ako zamestnanec v pracovnom pomere, jeho právny štatút zamestnanca v pracovnom pomere bude mať prednosť pred štatútom študenta.

Na základe dohody o brigádnickej práci študenta možno vykonávať prácu maximálne v rozsahu neprekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času, t.j. max. 20 hodín priemerne do týždňa. Dohoda o brigádnickej práci študenta musí byť uzatvorená písomne a musí v nej byť uvedené:

  • dohodnutá práca
  • dohodnutá odmena
  • dohodnutý rozsah pracovného času
  • doba, na ktorú sa uzatvára.

Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Spracované podľa podkladov advokátskej kancelárie Nechala & Co.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy dohodár, poradňa, sociálne odvody, študenti

Súvisiace články

Letné študentské brigády sú tu. Neprerobte na nich

Letné študentské brigády sú tu. Neprerobte na nich

Mladý brigádnik si musí ustrážiť výšku príjmu, aby neplatil odvody. Daň neplatí, ak si uplatní mesačnú nezdaniteľnú sumu 1

Kedy sa nemusí zahraničná brigáda zdaniť

Termínované vklady - porovnanie úrokov

Hypotéky - porovnanie úrokov

Kreditné karty - porovnanie podmienok

Diskusia (0 reakcií)