Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako vyhlásiť osobný bankrot

06.09.2012, 05:00 | Mgr. Filip Takáč, advokátsky koncipient kancelárie bnt attorneys-at-law

Fyzická osoba sa môže prostredníctvom oddlženia zbaviť svojich dlhov

  • Tlačiť
  • 0

V roku 2006 som dostala pôžičku v banke. Niekoľko mesiacov sme ju spolu s vtedajším priateľom splácali. Avšak keď nám spoločný biznis a ani vzťah nevyšiel, musela som si hľadať prácu a splácanie mojej pôžičky sa stalo veľmi náročným. Až tak, že som ju nezvládala splácať a poštou som dostala oznámenie o začatí exekúcie. Potom sa k tomu pridali aj ďalšie exekúcie, keďže som nestíhala nič platiť. Čo môžem robiť? Môžem sa dostať do konkurzu a začať odznova?

Dlžník musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, odkedy sa dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o tom, že nie je schopný splácať svoje dlhy, t.j. je platobne neschopný. Platobne neschopným je ten, kto 30 dní po lehote splatnosti nezaplatil najmenej dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Musia to byť teda aspoň dve pohľadávky dvoch rozdielnych veriteľov.

Podľa toho, čo ste napísali, máte tých dlhov viac a dlžíte viacerým rozdielnym veriteľom. V tom prípade, ak ste v omeškaní s platením viac ako 30 dní, môžete podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Predpokladáme, že nie ste podnikateľom. Na Vás ako fyzickú osobu by sa vzťahovali ustanovenia o malom konkurze zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Rozdiel oproti normálnemu konkurzu je najmä v tom, že sa skracujú lehoty platné pre riadny konkurz alebo sa vykonávajú iné opatrenia v záujme čo najrýchlejšieho, najúspornejšieho a najefektívnejšieho vedenia konkurzného konania.

Keď sa začne na Váš majetok konkurzné konanie už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú.

Fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá je platobne neschopná, sa môže prostredníctvom oddlženia zbaviť svojich dlhov. Konaniu o oddlženie musí vždy predchádzať konanie o konkurze. Návrh na oddlženie musíte podať buď spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, alebo počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Ak by bol konkurz zrušený preto, že Váš majetok nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate, na oddlženie nárok nemáte.

Oddlženie sa skladá  z trojročného skúšobného obdobia, počas ktorého dlžník musí  sčasti splácať svoje dlhy, ktoré neboli uspokojené v konkurze, v súdom alebo zákonom určenej výške podľa svojich príjmov, najviac však 70% čistých príjmov dlžníka.

Po ukončení trojročného skúšobného obdobia, pohľadávky ktoré ostali neuspokojené sa stanú nevymáhateľné.

Autor pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) bnt_logo_nove

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)