Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako zdaní kapitálové výnosy neplnoletý syn

21.02.2012, 10:40 | Peter Kšiňan

Nezdaniteľnú sumu si možno uplatniť len k príjmom z brigády (Daňová poradňa)

  • Tlačiť
  • 3

Syn má menej ako 18 rokov a má otvorený účet v banke (ja s manželkou sme splnomocnení ho zastupovať). Na tomto účte má nakúpené rôzne dividendové cenné papiere obchodovateľné na burzách v Nemecku a USA. Z týchto dividendových cenných papierov mu chodia behom roka priebežne dividendy, a to buď formou netto (brokerom, respektíve bankou mu bola stiahnutá daň z dividend) alebo brutto (daň mu nebola stiahnutá). Zároveň syn brigádoval v supermarkete na základe dohody o brigádnickej práci študentov, maximálne 20 hodín týždenne. Ako mám za neho podať daňové priznanie? Spočítam všetky netto a bruto dividendové príjmy a príjmy zo supermarketu, odpočítam od toho všetky už zaplatené náklady, to znamená dane z dividend a daň zo supermarketu a vznikne mi daňový základ? Môžem tento synov daňový základ  znížiť o nezdaniteľnú časť?

Výnosy z cenných papierov sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb a patria medzi príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 odstavca 1 písmena a) zákona 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V súlade s odstavcom 3 tohto ustanovenia, ak tieto príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do základu dane, respektíve čiastkového základu dane. Znamená to, že príjmy z cenných papierov sa zahrnú do základu dane do daňového priznania v brutto výške.

Súčasťou základu dane, respektíve čiastkového základu dane zo závislej činnosti budú aj príjmy plynúce z dohody o brigádnickej práci študentov, a to podľa § 5 odstavca 1, písmeno a) zákona. Podľa § 11 odstavec 1 sa o nezdaniteľnú časť na daňovníka znižuje iba čiastkový základ dane zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 odstavce1 a 2.

Znamená to že vo vašom prípade sa nezdaniteľná časť uplatní iba pri príjmoch zo závislej činnosti (brigády).

Súčasťou základu dane teda bude príjem zo závislej činnosti, ktorý sa následne zníži  o nezdaniteľnú časť (ak by bola nezdaniteľná časť väčšia ako príjem, čiastkový základ je nula), a príjem v brutto výške z cenných papierov. Z celkového základu dane sa vypočíta daň z príjmov.

Na účely zamedzenia dvojitého zdanenia sa postupuje podľa § 45 zákona o dani z príjmov, teda daň zrazená z príjmov z cenných papierov sa uplatní buď metódou zápočtu alebo vyňatia, a to podľa toho, ako to upravuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a krajinou, v ktorej je zdroj týchto príjmov.

Nakoniec sa od výslednej dane odpočítajú preddavky na daň zo závislej činnosti zrazené pri výplate z dohody o brigádnickej práci študentov

Autor je daňovým poradcom.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Základné rady k daňovému priznaniu 2012 Tlačivá k daňovému priznaniu 2012 Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných)

  • Tlačiť
  • 3

Tagy dane, daňová poradňa, daňové priznanie, poradňa