Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako zdaniť príjem z prenájmu chalupy

04.03.2009, 14:19 | Jozef Áč | daňový poradca

Príjem z nehnuteľnosti
v osobnom vlastníctve občana patrí medzi príjem z prenájmu majetku.

  • Tlačiť
  • 1

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON01.jpg

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON02.jpg

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON03.jpg

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON04.jpg


  • Mám živnostenský list, ale už nepracujem ako poisťovák. V roku 2008 som prenajímala chalupu a zarobila 60-tisíc korún. Pracujem na čiastočný úväzok. Od zamestnávateľa som mala príjem 137-tisíc Sk.
    1. Mám zahrnúť prenájom chalupy pri výpočte základu dane ako prenájom zo živnosti alebo ide o prenájom nehnuteľnosti?
    2. Je lepšie uplatniť výdavky percentom z príjmov (par.6 ods. 10 zákona)?

V roku 2008 ste dosiahli dva peňažné príjmy a to príjem za prenájom nehnuteľnosti ( chalupa) – ( § 6 ods. 3 platného zákona o dani z príjmov) a príjem z pracovnoprávneho vzťahu , ako príjem zo závislej činnosti ( §5 ods.1 zákona o dani z príjmov).

Na základe týchto skutočností budete podávať za rok 2008 daňové priznanie typ B.

Prenájom nehnuteľnosti, ak nie je v obchodnom majetku živnostníka a je v osobnom vlastníctve občana, ktorý ho nevyužíva na podnikanie, ale následne chce takýto svoj majetok prenajať za odplatu a má z tohto majetku peňažné príjmy, tieto sa zaraďujú, ako príjmy podľa § 6 ods.3 zákona o dani z príjmov a to na riadok 10 oddiel VI. daňového priznania, ako príjem z prenájmu majetku.

Je dôležité upozorniť, že v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov máte možnosť využiť pri tomto druhu príjmu oslobodenú výšku stanovenú zákonodarcom. Je to päťnásobok sumy životného minima (vždy sa stanovuje k 1. 1.), ktorá je pre rok 2008 vo výške 25.650 Sk.

Ak ste dosiahli z prenájmu príjem 60-tisíc Sk, môžete si tento príjem znížiť o sumu oslobodenú od dane (25 650 Sk), čo predstavuje potom 34 350 Sk. K tomu je možné v zmysle zákona uplatniť ( § 6 ods.10.) paušálne uplatnenie daňových výdavkov vo výške 40 %. Samozrejme, ak nemáte vyššie preukázateľné výdaje

Upozorňujem tiež na pomerné uplatnenie výdavkov k oslobodenej výške. Bližšie informácie k tomu nájdete vo výklade daňového priznania v oddieli VI s následným príkladom výpočtu.

Po takto vykonanej úprave pri uplatnení paušálnych výdavkoch, by konkrétne čiastkový základ dane z prenájmu ( § 6 ods.3) predstavoval sumu 20 610 Sk. Potom treba v oddieli IX. str.6 uviesť ako čiastkový základ z prenájmu (§6) a taktiež zo závislej činnosti ( §5 – podľa potvrdenia zo strany zamestnávateľa) a následne ich spočítať.

Odrátať pre 2008 je možné pri dodržaní podmienok §11 nezdaniteľnú časť, a to vo výške 98 496 Sk a tiež prípadný preddavok zrazený zo závislej činnosti podľa potvrdenia zamestnávateľa, a potom vypočítať 19 % daň.

Daňovník ktorý prenajíma nehnuteľnosť (okrem pozemku) má registračnú povinnosť voči príslušnému daňovému úradu podľa §31 Zákona č. 511/92 Zb. v znení neskorších predpisov o správe daní a poplatkov).

Autor je daňový poradca.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

  • Tlačiť
  • 1

Súvisiace články

Daňové priznanie - poradňa

Pomôžeme s daňovým priznaním: zadajte otázku daňovému poradcovi, riešenia problémov, praktické rady a články súvisiace so zdaňovaním príjmov

Daňová poradňa - články

Daňová poradňa eTRENDU

Zamestnanci budú drahší. Pozrite si, koľko po novom zarobia cez víkend či za nočnú

Rana pre poisťovne. Zle zvýšili ceny poistiek, klienti mali platiť menej