Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Bezcenné akcie: Za bezodplatný prevod zaplatíte aspoň 32 eur

12.02.2015, 16:45 | Ľuboslav Kačalka | © 2015 News and Media Holding

Aj napriek masívnej kampani a predlžovaniu termínu nestihli všetci slovenskí spotrebitelia previesť svoje bezcenné akcie na štát. V praxi to znamená povinnosť platiť ročný poplatok v rozmedzí 12 až 198 eur. Aj tejto ťarche sa dá vyhnúť, no nebude to zadarmo. Na rozdiel minulého roka už nie je bezodplatný prevod bezplatný.

  • Tlačiť
  • 3

Zdanlivá hra so slovíčkami znamená, že bezcenné papiere sa stále prevádzajú "bez odplaty", teda ten, kto ich prevádza, za ne nedostane peniaze. Musí však zaplatiť celý poplatok za prevod. Do konca minulého roka ho ešte uhrádzal štát.

S cieľom odbremeniť držiteľov nehodnotných akcií z čias kupónovej privatizácie od poplatkov depozitára ich do konca minulého roka mohli bezplatne previesť na Fond národného majetku. To už v súčasnosti nie je možné. Ku koncu minulého roka ostalo v evidencii Centrálneho depozitára CP 326-tisíc účtov, z toho 147-tisíc po zosnulých. Na mnohých účtoch môžu byť aj bezcenné akcie, predpokladá spoločnosť RM-S Market. Trhovú medzeru sa rozhodla vyplniť.

Vypýtajú si poplatok

Keďže na rozdiel od minulosti už nebude poplatok za prevod znášať štát, RM-S si ho v plnej miere vypýta od klientov. Pri prevode cenných papierov do 50 kusov to bude 31,92 eura a pri vyššom počte 39,84 eura.

Držiteľ bezcenných papierov tak stojí pred jednoduchou matematickou úlohou. Či je výhodnejšie platiť pravidelný ročný poplatok, alebo sa ho natrvalo zbaviť zaplatením necelých 40 eur.

Ak klient platí najnižší poplatok 12 eur, náklady na prevod bezcenných akcií sa mu vrátia už po troch rokoch. V prípade vyššieho ročného poplatku to môže byť ešte skôr. RM-S však nie je jediná spoločnosť, ktorá môže bezcenné akcie prijať. Z pohľadu klienta bude dôležité porovnať si poplatok u všetkých spoločností, ktoré rovnakú službu ponúknu.  

Depozitár zruší niektoré emisie

Držiteľ bezcenných papierov musí počítať s tým, že poplatky nebude platiť donekonečna. Centrálny depozitár postupne bezcenné akcie zruší. V polovici tohto roka to bude 24 emisií vrátane známeho investičného fondu VÚB Kupón či Sklární Poltár.

Za zrušené cenné papiere z týchto emisií už klient nezaplatí poplatok ani v tomto roku. Aj preto by sa mal držiteľ bezcenných akcií zaujímať, či a kedy dôjde k zrušeniu jeho účastín. V takom prípade môže byť výhodnejšie počkať na zrušenie akcií a platiť ročný poplatok, ako zaplatiť vyšší poplatok za prevod.

Bezcenných 20 tisíc eur

Kým mnoho Slovákov ešte nepreviedlo cenné papiere, iní sa zrejme nechtiac zbavili aj hodnotných účastín. Na FNM tak prešli akcie Tatra banky, ktorej trhová hodnota je aktuálne až 20-tisíc eur. Slováci sa vzdali aj podielu v Tatry Mountain Resorts. Trhovú hodnotu svojich akcií si investori môžu overiť na internetovej stránke Burzy cenných papierov Bratislava.

Aj keď sa pôvodne komunikovalo, že vrátanie prevedených akcií už nebude možné, Fond národného majetku zriadil komisiu, ktorá každý prípad individuálne preverí. Viacerí právnici upozornili, že by sa fond nezákonne obohatil. Je to rovnaký princíp, ako keby si niekto nechal peniaze, ktoré mu prišli pre zlé číslo v prevodnom príkaze.

Cenné akcie nevezmú

Predsedníčka predstavenstva RM-S Elena Osuská vysvetľuje, že na podobné omyly si dajú pozor aj za klientov. Hodnotné papiere od nich bezodplatne neprevezmú. Jedinou výnimkou budú cenné papiere s nízkou trhovou hodnotou, kde je úžitok pre držiteľa nižší ako poplatok depozitárovi. Bezcenné akcie podrží RM-S Depozit na svojich účtoch až do zrušenia emisií.

Prevod bezcenných akcií na štát bol možný od 1. októbra 2009 až do konca minulého roka. Prevody pôvodne pre štát zabezpečovala práve spoločnosť RM-S Market, neskôr ju nahradila dcéra Fondu národného majetku spoločnosť Dlhopis.

  • Tlačiť
  • 3