Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Až 80 percent Slovákov v druhom pilieri prichádza o výnosy

08.02.2018, 14:10 | Zuzana Kollárová | © 2018 News and Media Holding

Do konca januára mali všetky dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) poslať svojim sporiteľom výpis z ich osobných dôchodkových účtov. Ak ste výpis nedostali, mali by ste pátrať po príčine. Môže ich byť viacero.

  • Tlačiť
  • 85

Ak ste výpis nedostali, kontaktujte priamo svoju DSS a nie Sociálnu poisťovňu. Tá vedie len výpisy z individuálnych účtov poistencov za prvý pilier a môžete tu zistiť svoje vymeriavacie základy, z ktorých ste platili sociálne poistenie.

Okrem toho, ak o to požiadate, je DSS povinná bezplatne poskytnúť raz ročne písomné vysvetlenie k výpisu z osobného dôchodkového účtu.

Neprehliadnite

Výpisy DSS posiela na poslednú známu adresu trvalého pobytu sporiteľa, zmeny pobytu je preto potrebné DSS oznámiť.

Jednou z možností, prečo vám poštový výpis neprišiel môže byť, že so svojou DSS máte zriadenú elektronickú komunikáciu. Je preto potrebné si pozrieť svoju mailovú schránku, aby ste zistili, či vám výpis dorazil priamo tam, prípadne do priečinka pre nevyžiadanú poštu.

Čo je vo výpise dôležité

Výpisy DSS majú rôznu podobu, ale podľa zákona musia obsahovať určité údaje. Vo výpise nájdete informáciu o tom, v ktorom dôchodkovom fonde si sporíte a tiež, koľko eur prišlo počas roka na váš osobný dôchodkový účet.

Môže sa stať, že objem pripísaných príspevkov za rok je nulový napriek tomu, že ste pracovali alebo v ňom chýbajú odvody za niektoré mesiace. Mohlo sa stať, že zamestnávateľ, ktorý za vás posiela odvody, odoslal do Sociálnej poisťovne nesprávne osobné údaje.

Každý sporiteľ platí svojej DSS poplatky za služby. Súčasťou výpisu je aj ich prehľad. Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko zdôrazňuje, že sporiteľ by si mal  všimnúť najmä pomer rozdelenia vašich príspevkov.

„Je mimoriadne dôležité, aby tento pomer bol správne nastavený. A to predovšetkým podľa vášho veku, investičného profilu a ideálne aj podľa vašej celkovej finančnej situácie.“

Tip: takto vypočítate zisk vášho fondu

Dôležitou informáciou je hodnota osobného dôchodkového účtu na začiatku a na konci roka.

Ak chcete vedieť, ako sa vášmu dôchodkovému fondu v minulom roku darilo, odpočítajte od hodnoty osobného dôchodkového účtu na konci roka sumu príspevkov, ktoré za vás odviedla do II. piliera Sociálna poisťovňa.

Výsledok porovnajte so stavom účtu na začiatku roka. Ak je počiatočná hodnota účtu nižšia, váš fond investoval so ziskom.

Pre ľudí v mladšom a strednom veku sú vhodné negarantované fondy, ktoré síce vykazujú vyššie výkyvy, ale z dlhodobého pohľadu zarobia s vysokou pravdepodobnosťou podstatne viac ako tie garantované.

Marián Búlik v tejto súvislosti upozornil, že za posledných 12 mesiacov dlhopisové garantované fondy všetkých DSS zarobili v priemere 1,57 %, pričom akciové a indexové fondy za to isté obdobie dosiahli výnos až 7,54 %. A to vrátane aktuálneho poklesu na akciových trhoch.

Ak ste teda za minulý rok nasporili napríklad 8 000 eur v garantovanom fonde, zarobili ste približne 125 eur. Ak by ste ich však mali uložené v negarantovaných fondoch, váš výnos by bol až 603 eur, teda takmer päťnásobný.

Možno aj vy prichádzate o výnosy

Zo 7,66 miliardy eur, ktoré majú Slováci nasporené v 2. pilieri, je takmer 80 % v málovýnosných garantovaných fondoch. Slováci tak prichádzajú o zaujímavé výnosy, ktoré negarantované fondy generujú v posledných rokoch. Čím menej ich aktíva počas zamestnania zarobia, tým nižšiu penziu môžu neskôr očakávať.

Štát rozhodol, že od februára 2013 sa všetky úspory sporiteľov museli presunúť do garantovaných fondov. Ak ste v tom čase neposlali DSS návratku s pomerom rozdelenia vašich peňazí do fondov, dodnes vaše príspevky smerujú do garantovaného fondu.

Ak to chcete zmeniť, môžete to urobiť priamo v DSS. Zároveň môžete do negarantovaných fondov presunúť aj už nasporený majetok. „Ak však máte nasporených peňazí výrazne viac ako len pár tisíc eur, presun takéhoto majetku do negarantovaného fondu by mal prebehnúť vo viacerých krokoch a nie naraz,“ upozorňuje M. Búlik.

Druhý pilier umožňuje definovať oprávnenú osobu. Ide o osobu (alebo osoby), ktorá by v prípade smrti sporiteľa vo fáze sporenia obdržala všetky úspory a to veľmi rýchlo, často v priebehu pár dní. Na rozdiel od iného majetku totiž peniaze určené priamo oprávnenej osobe nepodliehajú dedičskému konaniu.

Ako kontrolovať výpis

  • skontrolujte si pomer rozdelenia príspevkov, či nie je príliš konzervatívny. Väčšina DSS umožňuje zmenu fondu cez internet. Úspory si môžete rozdeliť do dvoch fondov, jeden z nich musí byt garantovaný,
  • overte si, či sa vám príspevky do DSS pripisujú každý mesiac. Príspevky na účet nechodia, ak ste nezamestnaný,
  • ak nemáte v  zmluve s DSS zadefinovanú oprávnenú osobu, urobte tak. Vyhnete sa tak prípadnému dedičskému konaniu.

Ako zmeniť DSS?

  • pred zmenou navštívte pobočku Sociálnej poisťovne a vypýtajte si akceptačný list. Jeho originál musíte priložiť k zmluve s novou DSS,
  • prestup je bezplatný, ak ste menili DSS pred viac ako rokom, inak za vystavenie akceptačného listu zaplatíte 16 eur.

  • Tlačiť
  • 85

Tagy dôchodkové fondy, dôchodkové sporenie, II.pilier