Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Čo po škole: Posledné prázdniny a prvé povinnosti

19.05.2017, 13:00 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Nie každý študent sa môže tešiť na prázdniny. Pre absolventov, maturantov a končiacich vysokoškolákov sa začínajú prvé povinnosti. Začínajú si hľadať prácu alebo chodia po úradoch, musia si začať platiť zdravotné odvody.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Tagy

študenti

Čo po strednej škole

Gymnazista má po maturite nárok na riadne prázdniny. Za študenta sa pokladá do 31. augusta. Ak by však chcel využívať zľavu na cestovanie ako študent, na ISIC kartu, má smolu. Cez prázdniny musí cestovať autobusom či vlakom za plné cestovné.

Rodič má nárok na prídavky za júl a aj august a rovnako aj na daňový bonus.

Ak si absolvent strednej školy nepodá prihlášku na vysokú školu, musí si začať hľadať prácu. Žiadosť o zaradenie do evidencie na úrade práce mu stačí podať do 7. septembra, keďže do konca augusta sa ešte považuje za študenta a zdravotné platí zaňho štát.

Ak si nechce hradiť zdravotné poistenie z vlastného vrecka, mal by sa zaregistrovať na úrade práce v obvode, v ktorom má nahlásený trvalý pobyt. Tu dostane žiadosť, ktorú musí vyplniť a odovzdať. Štát bude potom za absolventa platiť mesačne zdravotné odvody.

Neprehliadnite

Ak budete pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ste poistencom štátu aj počas prázdnin a až do zápisu na vysokú školu. Poistné si teda sami platiť nemusíte.

Ak nepokračujete v štúdiu na vysokej škole, ak sa nezaevidujete na úrade práce, nezamestnáte sa, ani nezačnete podnikať a ani neodídete do zahraničia (kde budete aj zdravotne poistený), musíte sa najneskôr do 8. októbra vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ s dátumom vzniku 1. september. V zdravotnej poisťovni sa prihlásite tlačivom Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Od septembra už máte povinnosť sami začať platiť preddavky na poistné (v roku 2017 mesačne najmenej 61,81 eura). Za september zaplatíte najneskôr do 8. októbra.

Príklad: Ak sa stanete poradcom v stavebnom sporení od 10. júla 2017, je potrebné v zdravotnej poisťovni sa prihlásiť ako SZČO, a to najneskôr do 18. júla 2017. Za mesiac júl 2017 máte povinnosť (do 8. augusta 2017) aj zaplatiť preddavok v sume 43,86 eura (61,81 eura minimálna suma preddavku / 31 (počet dní v mesiaci júl) * 22 dní SZČO v júli 2017).

Prameň: Dôvera

Vysokoškolský absolvent

Vysokú školu končí študent štátnicou a deň na to už nie je študent a prestáva byť aj nezaopatreným dieťaťom. Rodičia od nasledujúceho mesiaca strácajú nárok na prídavky na deti a daňový bonus. Štát platí poistné za študenta denného alebo externého štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa najdlhšie do 26 rokov veku. Výnimkou sú študenti do dovŕšenia 30 rokov, ktorí študujú denne a ešte nezískali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, za ktorých je tiež platiteľom poistného štát.

To isté platí pre absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa (napríklad magister, inžinier...) v období prázdnin, ak pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na doktorandské štúdium dennou formou.

Počas prerušenia štúdia za vás štát poistné neplatí. Výnimkou je, ak štúdium prerušíte zo zdravotných dôvodov a váš stav je dlhodobo nepriaznivý. Túto skutočnosť musí potvrdiť váš ošetrujúci lekár. V takomto prípade ostávate poistencom štátu a poistné si platiť sám nemusíte.

Vysokoškolák – absolvent sa môže zapísať do evidencie na úrade práce. Ak to urobí do siedmich kalendárnych dní od štátnice, úrad ho zaradí do evidencie na druhý deň po štátnici. Je to výhodné v prípade, že začne pracovať až po pár mesiacoch. V tomto prípade si nebude musieť doplatiť zdravotné poistenie za dni, kedy evidovaný nebol, a teda štát za neho poistenie nehradil.

Chybu neurobíte, keď sa zaevidujete a súčasne si aj podáte prihlášku na vysokú školu. Ak vás na ďalšie štúdium zoberú, tedy vy budete v štúdiu plynule pokračovať, úrad vás do evidencie nezaradí a nemusíte ani platiť zdravotné poistenie. Keď ste sa zaevidovali na úrade práce a potom ste si našli prácu, do ôsmich dní to oznámite úradu. Ten vás vyradí z evidencie a všetky odvodové povinnosti za vás preberie váš zamestnávateľ.

Máte aj tretiu možnosť, na úrade práce sa nezaevidujete. Zostanete dobrovoľne nezamestnaným a budete platiť poistné do zdravotnej poisťovne ako samoplatca. V tomto prípade musíte do ôsmich dní od ukončenia školy doručiť ktorejkoľvek pobočke svojej zdravotnej poisťovne oznámenie poistenca o zmenách spolu s dokladom o ukončení štúdia. Sociálna poisťovňa absolventa zaujímať nemusí. Ak začne pracovať, odvody platí zaňho zamestnávateľ.

Ak si absolvent vybaví živnosť a začne podnikať, musí sa zaregistrovať na daňovom úrade (dostane DIČ, daňové identifikačné číslo). Vznik vášho živnostenského oprávnenia oznámi zdravotnej poisťovni živnostenský úrad. Preddavky na poistné ako SZČO si platíte sami každý mesiac najneskôr do ôsmich dní po uplynutí príslušného mesiaca. Napríklad za september 2017 je potrebné zaplatiť sumu 61,81 eura do 8. októbra 2017.

Ak po skončení školy odchádzate pracovať do zahraničia, oznámite to zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od vzniku zamestnania v zahraničí. Zdravotné poistenie vám vznikne v cudzine. Na Slovensku už nebudete poistený, a teda nemusíte ani platiť poistné. 

Aké doklady potrebuje absolvent k evidencii na úrade práce

 • občiansky preukaz,
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie, diplom),
 • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou po ukončení štúdia,
 • vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek stupňa.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Tagy študenti

Diskusia (0 reakcií)