Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Čo započítať do obratu na registráciu DPH

20.12.2018, 04:55 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Započítava sa príjem, respektíve výnos z postúpenej pohľadávky do obratu sledovaného pre registráciu k dani z pridanej hodnoty?

  • Tlačiť
  • 0

Vychádzame z predpokladu, že vaša spoločnosť sa nevenuje poskytovaniu faktoringových resp. obdobných služieb. V zmysle §4 ods. 7 Zákona o DPH (ďalej len „ZDPH“) v znení účinnom do konca roku 2018 sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 ZDPH a podľa § 40 až 42 ZDPH. 

Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 ZDPH, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 ZDPH, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. 

Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku. 

Vzhľadom na vyššie uvedené platí, že výnosy z postúpených pohľadávok sa nezahŕňajú do obratu a účely registrácie k DPH, keďže nejde o výnosy z dodávaných tovarov resp. služieb. Dôvodom je skutočnosť, že v súlade s §10 ods. 2 písm. b) ZDPH sa dodaním služby nerozumie postúpenie pohľadávky.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, DPH, poradňa

Diskusia (0 reakcií)