Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Čoskoro budeme môcť nahliadnuť do registra exekúcií

15.01.2016, 16:25 | Zuzana Kollárová | © 2016 News and Media Holding

Výpis či potvrdenie o exekučnom konaní nebude zadarmo. Za jednu stranu zaplatíte 2,50 eura.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 1

Tagy

exekúcie

Exekútori vám mohli zablokovať účet v banke a vy ste sa to dozvedeli až keď ste v obchode nemohli zaplatiť za nákup kartou. Aj takéto situácie sa stávajú pri vymáhaní pohľadávok. Dôvodom je aj to, že sa k vám z rôznych dôvodov nedostane informácia o existencii exekučného príkazu. Od júla by malo byť takýchto prípadov pri exekúciách menej. Slovenská komora exekútorov spustí centrálny register exekúcií.

Čo sa dozviete

Od 1. júla verejnosť v registri nájde údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno exekútora, dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku.

Do registra zatiaľ môžu nahliadať štátne orgány. Databáza exekúcií sa už vyše roka plní konkrétnymi záznamami od súdnych exekútorov.

Centrálny register exekúcií umožní aj zistiť reálny stav počtu exekúcií na Slovensku. Na komoru sa neustále obracia množstvo organizácií so žiadosťou o štatistiky, ktoré by ukázali trendy v exekučných konaniach. Keďže exekúcie vedú súdy a exekútori, ktorých je 345, takéto štatistiky doteraz nebolo možné zosumarizovať. Pritom na súdy býva každoročne doručených viac ako pol milióna žiadostí o začatie exekúcie. 

„Nevedomosť o vlastnej exekúcii je jedným z občanmi najčastejšie uvádzaných dôvodov, prečo nekonajú kroky na čo najrýchlejšie uzavretie svojho prípadu a nespolupracujú s príslušným exekútorom. Takto dostane každý občan možnosť presvedčiť sa, či je alebo nie je voči nemu vedená exekúcia,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Osožný bude register aj pre podnikateľov. Budú si môcť preveriť svojho potenciálneho obchodného partnera, či nejde o dlžníka, na ktorého je vyhlásená exekúcia.  

„Aj finančné inštitúcie dostanú do rúk nový nástroj, ktorý im umožní lepšie vyhodnotiť potenciálne riziká pôžičky u ľudí, ktorí si úver nemôžu dovoliť a po páde do dlhovej špirály by mohli skončiť až v exekúcii,“ dodal M. Paller.

Vznik centrálneho registra exekúcií schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2014. Od 1. januára 2015 musia súdni exekútori zapísať do registra do siedmich dní každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené.

Postupne dopĺňajú celú databázu neskončených prípadov. Stanislava Kolesárová informovala, že počet exekúcií v centrálnom registri exekúcií ešte stále nie konečný, pretože súdni exekútori sú povinní vykonať zápis všetkých právoplatne neskončených exekúcií do 30. júna až do času vzniku exekútorských úradov pred dvadsiatimi rokmi. V čase sprístupnenia registra verejnosti bude už databáza kompletná.

Za poplatok

Prístup do registra exekúcií je pre právnické aj fyzické osoby rovnaký. Žiadosť o informácie bude možné podať cez web komory exekútorov, prostredníctvom aplikácie a nebudek tomu  treba zaručený elektronický podpis.

Informácie nebudú zadarmo. Poplatok za využitie registra exekúcií určuje vyhláška ministerstva spravodlivosti o centrálnom registri exekúcií.

„Cena bude závisieť od toho, či ide o prístup do registra exekúcií alebo o výpis z registra exekúcií. Vyššie počty prístupov budú využívať zrejme právnické osoby, napríklad banky,“ informovala S. Kolesárová.

Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, bude poplatok 2,50 eura za stranu. Vyhláška nehovorí o tom, dokedy má komora výpis či potvrdenie poskytnúť.

Poplatok za informáciu o exekúcii

Výška odmeny pri prístupe do registra exekúcií závisí od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka:

 • do 500 prístupov 2 eurá,
 • od 501 do 1 000 prístupov 1 euro,
 • od 1 001 do 10 000 prístupov  0,50 eura,
 • od 10 001 do 500 00 prístupov 0,25 eura,
 • od 500 001 prístupov 0,20 eura,

– za vydanie výpisu alebo potvrdenia 2,50 eura za 1 stranu.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 1

Tagy exekúcie