Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Daň z prenájmu bytu

17.01.2013, 05:00 | Ing. Juraj Jurčík, MBA, daňové poradenstvo, Congesbergh

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti sa neznižuje o nezdaniteľnú časť základu dane

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 4

Do konca novembra 2012 som bola zamestnaná na trvalý pracovný pomer, potom som nastúpila na materskú dovolenku. S manželom prenajímame byt v bezpodielovom spoluvlastníctve. Ročný príjem z prenájmu je 2 400 eur. Akým spôsobom mám riešiť daňové priznanie za rok 2012?

Zdaniteľným príjmom podľa § 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZDP“), je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa ZDP alebo medzinárodnej zmluvy.

Predmetom dane u fyzickej osoby sú podľa  § 3 ods. 1 ZDP  aj príjmy zo závislej činnosti uvedené v  § 5 ZDP, medzi ktorými príjem vo forme  materského  príspevku alebo rodičovského príspevku nie je uvedený.

Vo Vašom prípade budete podávať DP k dani z príjmov FO typu B a predmetom dane za zdaňovacie obdobie roku 2012 budú dva príjmy:

  1. príjem zo závislej činnosti dosiahnutý z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý uvediete do  § 5  ods. 1 písm.  a) ZDP (zamestnávateľ Vám  vydá Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok  2012 a
  2. príjem z prenájmu bytu uvediete do § 6 ods. 3 ZDP, pričom  príjem dosiahnutý z nehnuteľnosti (bytu), ktorý máte v bezpodielovom vlastníctve s manželom, si môžete rozdeliť  podľa vlastníckeho podielu bytu medzi obidvoch a každý z Vás si môže odpočítať  z dosiahnutého príjmu 500 € ako   časť príjmu z nehnuteľností oslobodená od dane podľa  § 9 ods.1 písm. g) ZDP a sumu príjmu nad 500 € zdaniť po odpočítaní výdavkom rovnakým pomerom ako  je pomer týchto príjmov zahrnovaných do základu dane.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je príjmom podľa  § 6 ods. 3 ZDP a od roku 2011 sa považuje za pasívny príjem, ktorý sa nadväzne na  § 11 ods. 1 ZDP neznižuje o nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka.

Vo všeobecnosti podľa § 32 ods. 1 ZDP je povinný podať daňovník – FO, ak  suma  zdaniteľných príjmov presiahla 50  %   sumy nezdaniteľnej časti základu dane  podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, ktorá pre rok  2013 predstavuje sumu vo výške 3 735,94 €  (19,2 x 194,58 €); z toho  50 % predstavuje sumu 1 867, 97 €, čo znamená, že  ak suma príjmu  z prenájmu  po odpočítaní   sumy oslobodenej od dane vo výške 500 €  je menej alebo sa  rovná  sume 1 867,97 €, daňovník  nemusí podať  daňové priznanie, ak nemá  príjmy zo závislej činnosti podľa  § 5 ZDP a iné príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa  § 3  ZDP.

Vo Vašom prípade,  ak ročný  príjem z prenájmu nehnuteľností  v roku 2013  bude vo výške  2 400 €, z ktorého   sa odpočíta suma oslobodená  od dane vo výške 500 €,  zdaniteľný príjem  z prenájmu je vo výške 1 900 €, čo je  suma, ktorá prevyšuje  50 % nezdaniteľnej časti základu dane. Daňovník je povinný podať za zdaňovacie obdobie roku 2013 daňové priznanie k dani  z príjmov  FO typu B  do 31. marca 2014. Ak sa daňovník rozhodne  uplatniť pri príjme z  prenájmu preukázateľne vynaložené daňové výdavky, je povinný počas celého zdaňovacieho obdobia  viesť evidenciu príjmov a daňových výdavkoch podľa  § 6 ods. 11 ZDP, pričom základom  dane je  rozdiel medzi príjmami a týmito výdavkami.

Autor je odborný konzultant pre daňové poradenstvo v spoločnosti Congesbergh s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Congesbergh logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 4

Tagy dane, daňová poradňa, poradňa