Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Daňové povinnosti pri predaji vlastníckeho podielu na dome

12.02.2016, 05:30 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Manželka zdedila v roku 2012 po smrti svojej matky 1/4 rodinného domu, druhú štvrtinu jej brat, ktorý v dome aj býva. Zvyšnú polovicu domu naďalej vlastnil jej otec. Stalo sa tak potom, ako sa manžel zosnulej zriekol dedenia po svojej manželke. V roku 2015 sa rozhodol darovať svoju polovicu deťom v rovnakom podiele. Teraz každé z detí vlastní polovicu domu. Brat by chcel odkúpiť od sestry jej podiel. Bude tento príjem predmetom dane z príjmu? Platí sa daň z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením a darovaním?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

V prípade otca vašej manželky je potrebné rozlíšiť či došlo po smrti jej matky k odmietnutiu dedičstva, resp. k  vzdaniu sa dedičstva v prospech niektorého spoludediča, t.j. v prospech vašej manželky, resp. jej brata. Berte prosím na vedomie, že odmietnutie dedičstva nie je totožné so vzdaním sa dedičstva v prospech niektorého spoludediča. 

V prípade ak dedič dedičstvo odmietne, do dedenia nastupujú jeho právni nástupcovia, t.j. v podstate sa dedičom nestane. Na strane druhej v prípade vzdania sa dedičstva v prospech niektorého spoludediča sa osoba, ktorá sa vzdala dedičstva v prospech spoludediča stane dedičom avšak s „nulovým“ podielom na predmetnom majetku. 

Máme však zato, že bez ohľadu na vyššie uvedené je možné v prípade vašej manželky tvrdiť, že predmetnú ¼ nehnuteľnosti nadobudla dedením v priamom rade. Keďže vychádzame z predpokladu, že predmetná nehnuteľnosť nebola a nie je zaradená do obchodného majetku ako i skutočnosti, že od nadobudnutia nehnuteľnosti poručiteľom ubehlo viac ako 5 rokov, tak príjem z predaja tejto ¼ bude u vašej manželky v súlade s §9 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) od dane oslobodený.

Čo sa týka ¼ nehnuteľnosti nadobudnutej vašou manželkou v roku 2015 darom od jej otca tak rok 2015 sa bude považovať za rok obstaranie tejto ¼. Keďže v prípade predaja v roku 2016 ešte neubehne viac ako 5 rokov od nadobudnutia tejto ¼ máme zato, že príjem z predaja tejto ¼ zo strany vašej manželky sa považuje za zdaniteľný príjem, t.j. príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. 

Upozorňujeme, že v prípade predaja tejto ¼ si vaša manželka môže uplatniť výdavok pri jej predaji a to v súlade s §8 ods. 5 písm. b) a §25 ZDP, konkrétne vo výške obstarávacej ceny ¼ nehnuteľnosti (§25 ods. 1 písm. a) ZDP) zistenej u darcu, t.j. u otca v prípade ak ide o majetok, ktorý u darcu nebol zahrnutý do obchodného majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP, resp. reprodukčnú obstarávaciu cenu (§25 ods. 1 písm. c) ZDP) 1/4 nehnuteľnosti zistenú v čase darovania v prípade ak pri teoretickom predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň vzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP. 

Treba upozorniť, že v súlade s prechodným ustanovením §52zg ods. 8 ZDP sa ustanovenie § 25 ods. 1 písm. c) ZDP v znení účinnom od 1. januára 2016 použije na majetok (pozn. platí aj na nehnuteľnosti) obstaraný po 31. decembri 2015, t. j. na vašu situáciu sa aplikuje pôvodné  znenie ustanovenia.   

Rozumieme, že ak by otec vašej manželky v čase darovania predmetnú ¼ predal, bol by takto dosiahnutý príjem od dane oslobodený v súlade s §9 ZDP. Vyššie uvedené znamená, že vaša manželka si pri jej predaji môže uplatniť ako výdavok reprodukčnú obstarávaciu cenu (ďalej len „ROC“) ¼ danej nehnuteľnosti v čase darovania. 

Najvhodnejším vyjadrením ROC v čase darovania je cena stanovená znalcom. Zastávame teda názor, že za výdavok pri predaji ¼ nehnuteľnosti nadobudnutej darom si vaša manželka môže uplatniť ¼ hodnoty nehnuteľnosti stanovenú najlepšie znalcom v deň darovania.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)