Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Dohodári sa už priznaniam nevyhnú

06.05.2011, 11:03 | xm

Od januára tohto roka sú príjmy z dohôd zdaňované ako u zamestnancov

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

dane

Príjmy zo všetkých pracovných dohôd sa od januára tohto roka zdaňujú rovnako, ako je tomu u zamestnancov. Kým do konca vlaňajška boli príjmy z niektorých dohôd zdaňované aj takzvanou zrážkovou daňou, od januára sa z nich odvádzajú mesačne už preddavky na daň. Táto zmena sa týka hlavne študentov, pracujúcich dôchodcov, ale aj ďalších ľudí, ktorí pracujú spravidla na čiastočný úväzok a ich mesačný príjem nepresahuje 165,97 eura.

„V zákone o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. januára 2011 vypúšťa ustanovenie, v zmysle ktorého sa do 31. decembra 2010 z príjmov zo závislej činnosti, ktorých úhrnná výška od jedného zamestnávateľa nepresiahla za kalendárny mesiac sumu 165,97 eura, a u ktorého si tento daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňoval nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus, vyberala daň zrážkou,“ spresnilo zmenu v legislatíve v stanovisku vydanom v polovici apríla Daňové riaditeľstvo SR.

„Pre samotných daňovníkov sa podľa nášho názoru situácia zhoršuje len do tej miery, že sa po skončení roku musia zaoberať daňovým priznaním, pokiaľ nepožiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Finančné dopady však táto zmena nemá žiadne – situácia sa pre väčšinu daňovníkov nezhoršuje, ani nezlepšuje,“ hodnotí zmenu v legislatíve manažér daňového oddelenia poradenskej spoločnosti KPMG na Slovensku Peter Bohuš.

V každom prípade úprava obmedzila špekulácie s optimalizovaním zaplatenej dane. Napríklad pracujúci dôchodcovia využívali podľa informácií TRENDU možnosť získať späť aspoň časť zo zrazenej dane, aj keď na nezdaniteľnú sumu podľa zákona spravidla už nemali nárok.

Aj v súčasnosti platná legislatíva ráta s podmienkou, že zdaniteľné príjmy, ktoré nepresiahnu polovicu nezdaniteľnej sumy, sa nemusia zdaniť bez ohľadu na to, kto takéto príjmy dosiahol.

Do minulého roka tak pracujúci penzisti mohli cez podanie priznania žiadať o vrátenie dane, ak ich zdaniteľné príjmy stanovenú hranicu nepresiahli.

Keďže ale príjmy zdanené zrážkou sa dali považovať aj za už vysporiadané a nemuseli sa do priznania uvádzať, mohli sa o vrátenie dane uchádzať aj penzisti, ktorí zarobili viac ako je polovica nezdaniteľnej sumy. Do priznania si uviedli len toľko príjmov, aby splnili podmienku na vrátenie zrazenej dane.

To už od tohto roka možné nie je, keďže všetky dohody sa zdaňujú preddavkovo a všetky príjmy treba uviesť pri ročnom zúčtovaní, respektíve v daňovom priznaní.

Ilustračné foto na titulke - Andrej Balco

  • Tlačiť
  • 0

Tagy dane

Diskusia (0 reakcií)