Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Inteligentné podniky budúcnosti musia mať superschopnosti a na to sa treba pripraviť

V súvislosti s modernými technológiami sa často skloňuje slovo „smart“ alebo aj inteligentný. Denne používame inteligentné telefóny, na rukách nosíme inteligentné hodinky, z miest sa stávajú smart cities a z podnikov inteligentné spoločnosti. Čo ale robí z obyčajného podniku inteligentný a ako to celé vplýva na jeho fungovanie?

04.11.2019, 11:00 | We Know How

  • Tlačiť
  • 2

TREND We Know How

Inteligentný podnik dokáže využívať moderné technológie a aj vďaka nim sa neustále posúvať vpred. Tieto technológie mu umožňujú automatizovať jednoduché procesy a odbremeňovať zamestnancov od stereotypnej práce. Tí sa vďaka tomu môžu zaoberať kreatívnymi úlohami, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti.

Technológie namiesto nich pracujú s obrovským množstvom dát, vyhodnocujú ich a učia sa samé. Dokážu sa adaptovať na aktuálne požiadavky a dokonca predpovedať, čo sa stane v budúcnosti.

Umelá inteligencia v modernom podniku

Moderné spoločnosti pracujú s viacerými technológiami založenými na umelej inteligencii.  Technológia Machine Learning/strojové učenie, využíva dáta na to, aby sa dokázala sama od seba učiť a zdokonaľovať. Vďaka strojovému učeniu sa algoritmus dokáže sám vyvíjať bez zásahu človeka a predvídať budúce situácie. Pracuje s databázou dát, ktoré sa dajú využiť napríklad na obchodovanie, zisťovanie podvodov, posudzovanie rizík, ale aj také drobnosti ako napríklad to, že súčiastka vo vašom stroji sa na 90 % opotrebuje do siedmych dní.

So strojovým učením úzko súvisí aj pojem prediktívna analytika. Systém postupne zbiera údaje, skúma ich a hľadá medzi nimi súvislosti. Vďaka tomu dokáže s určitou pravdepodobnosťou odhadnúť budúci vývoj a vplyv na jednotlivé rozhodnutia. Napríklad ako by dopadlo uvedenie produktu na trh dnes a ako o pár mesiacov.

Umelá inteligencia môže pracovať ako ľudský zamestnanec – dokonca sa s ňou môžete rozprávať. Pojem chatbot sa za posledný rok dostal výrazne do povedomia a stáva sa dôležitou súčasťou moderných podnikov. Do kontaktu s umelou inteligenciou môžu prísť aj vaši zákazníci, ktorým napríklad môže uľahčiť nákupný proces. Tí si môžu s chatbotom písať a vybaviť všetko od vytvorenia objednávky, jej úpravu až po overenie stavu doručenia.

Spojenie skutočného a virtuálneho sveta

Inteligentná spoločnosť dokáže odbremeniť zamestnancov od monotónnej fyzickej práce. Napríklad tak, že využíva autonómne vysokozdvižné vozíky, ktoré dokážu obsluhovať sklad bez zásahu človeka. Na to sa využíva technológia s názvom Internet vecí. Ide o sieť vozidiel, strojov, vybavenia, ale napríklad aj domácich spotrebičov, ktoré sú navzájom prepojené cez rovnakú sieť a zdieľajú medzi sebou údaje. Stroje využívajú tisíce senzorov a rozhrania API, vďaka ktorým sa zjednodušuje automatizácia výroby, distribúcia, ale zároveň aj samotná obsluha strojov.

Ako môže spoločnosť tieto systémy využívať?

V dnešnej rýchlej dobe pokroku a nových technológií je pre firmy dôležité, aby sa začali zaoberať inteligentnými riešeniami. Budúcnosť podnikania sú inteligentné spoločnosti, ktoré na tento trend naskočia včas a získajú si tak konkurenčnú výhodu. Základom pre digitálnu transformáciu spoločnosti je inteligentný podnikový softvér ERP (Enterprise Resource Planning), ktorý v sebe spája moderné technológie, využíva umelú inteligenciu, pokročilú analytiku a v reálnom čase spracováva obrovské množstvo údajov. Užívateľom poskytuje intuitívne rozhranie, jednoduché používanie a zároveň je bezpečný.

Na Slovensku ponúka takýto inteligentný podnikový systém napríklad spoločnosť SAP. Tá sa venuje moderným technológiám a ich využitiu v malých, stredných aj veľkých spoločnostiach. Pomáha im s kompletnou digitálnou transformáciou a pripravuje ich na inteligentnú budúcnosť. Jadrom inteligentného podniku budúcnosti je digitálne ERP riešenie SAP S/4HANA alebo SAP S/4HANA Cloud.

Všetky dáta uložené v cloude

Druhý spomínaný systém, SAP S/4HANA Cloud, je špecifický tým, že, ako jeho názov napovedá, beží v cloude. Práve cloudové služby sú ďalším dôležitým znakom inteligentných spoločností budúcnosti. V posledných rokoch naberajú na veľkej popularite a firmy v ich prospech opúšťajú vlastné serverové dátové centrá. Odborníci tvrdia, že v roku 2025 bude viac ako 50 % spoločností bežať all-in cloud.

Podnikový softvér umiestnený v cloude so sebou prináša mnoho výhod. Podniky nemusia zabezpečovať údržbu vlastného systému a hardvéru. Odpadá aj povinnosť venovať sa rutinným činnostiam a zaťažovať nimi IT oddelenie. Zároveň nemusia pravidelne investovať do obmeny HW vybavenia, aby udržali krok s potrebami výkonu. Procesy sú spravidla spracovávané rýchlejšie, v priebehu sekúnd a veľkou výhodou je aj pravidelná záloha.

Niektoré spoločnosti sa obávajú prechodu na cloudové služby, pretože ich považujú za menej bezpečné. Faktom ale je, že vo verejnom cloude dochádza k omnoho menšiemu množstvu narušení bezpečnosti ako v lokálnych dátových centrách. Veľmi dôležitý je však výber dodávateľa cloudových služieb.

Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné

  • Tlačiť
  • 2