Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Koho zvoliť za zástupcu vlastníkov bytov

20.03.2015, 05:40 | Tomáš Poláček a JUDr. Marek Hudec, Proiuris advokáti Bratislava

V našom bytovom dome, ktorý je v správe bytového družstva, sa bude pravdepodobne meniť zástupca vlastníkov bytov. Podľa zákona by mal novy zástupca vlastníkov bytov byť jedným z vlastníkov bytov. Máme v dome nielen vlastníkov, ale aj nájomcov družstevných bytov. Lenže nik z vlastníkov túto funkciu nechce vykonávať, tak sú vyvíjané tlaky aj na nájomcov, aby sa o tento post uchádzali. Lenže v zákone nie je nikde napísané, že to môže byť niekto z nájomcov, keďže ich byt vlastní bytové družstvo. Môže byť zástupcom vlastníkov -- vlastník bytu alebo to môže byť aj nájomca bytu?

  • Tlačiť
  • 1

Aktuálna právna úprava v Slovenskej republike nikde presne nedefinuje, kto môže byť schôdzou vlastníkov bytov zvolený za zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Sú definované iba povinnosti tejto osoby, nikde ale nie je definované, že táto osoba musí mať akýkoľvek právny vzťah voči predmetným nehnuteľnostiam.

Zástupca vlastníkov musí byť v zmysle § 8a ods. 5 Zákona  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zvolený schôdzou vlastníkom bytov. Jeho úlohou je informovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu bytového domu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. 

Ďalej je zástupca vlastníkov povinný uplatňovať návrhy a požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome voči správcovi nehnuteľnosti. Zástupca vlastníkov však nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc o veciach o ktorých môžu rozhodnúť v zmysle § 14 Zákona o bytoch a nebytových priestoroch len vlastníci bytov, napríklad o výške príspevku do fondu prevádzky údržby a opráv, o zmluve o úvere a jej dodatkoch, o vstavbe a nadstavbe a podobne.

Z vyššie uvedeného teda vplýva, že stav, ktorý ste opísali je v súlade s právnym poriadkom. Je ale na mieste zvažovať, či by na tejto pozícií nemal byť niekto z vlastníkov bytov, pretože ten má pochopiteľne väčší záujem a aktívnejší prístup k riešeniu problémov ako niekto, koho sa situácia, ktorú má zástupca vlastníkov riešiť, netýka.

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • 1

Tagy poradňa, právna poradňa