Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Koronavírus stopol záťažové testy európskych bánk. Odkladajú sa o rok

14.03.2020, 12:27 | Ján Beracka | © 2020 News and Media Holding

Koronavírus ovplyvňuje aj európsky bankový systém. Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) odkladá záťažové testovanie bánk z tohto roku na rok 2021. Toto testovanie sa slovenských bánk priamo netýka, zapojené ale budú viaceré zahraničné matky slovenských finančných domov. Bankový sektor ohrozuje najmä očakávané spomalenie ekonomiky.

  • Tlačiť
  • 9

Tagy

banka

EBA záťažové testovanie odsúva, aby bankám umožnila „uprednostniť prevádzkovú kontinuitu“. V preklade do ľudskej reči to znamená, že nechce banky zaťažovať v čase, keď majú dosť vlastných starostí. Záťažové testovanie malo v tomto roku absolvovať 51 európskych bánk, ani jedna slovenská.

Neprehliadnite

Už teraz je jasné, že situácia okolo vírusu COVID-19 spôsobí hospodárske škody, je ale predčasné ich teraz vyčísľovať. Aj preto európsky orgán pre bankový dohľad testy stopol. „Koronavírus a jeho celosvetové šírenie, ktoré sa začalo vo februári, vytvára významné a okamžité výzvy pre spoločnosť a je to riziko pre hospodársky výhľad,“ hovorí EBA. Sila tohto ekonomického šoku sa z dlhodobého hľadiska nedá v súčasnosti predpovedať, no ekonomická aktivita sa pravdepodobne spomalí.

Nateraz majú banky o jedno bremeno menej. „Stresové testovanie bežne viaže nezanedbateľné množstvo zdrojov, ktoré sú dnes potrebné na iné činnosti,“ upozorňuje Marcel Laznia, analytik Slovenskej bankovej asociácie (SBA).

Práve očakávané spomalenie ekonomiky je najväčšia hrozba, ktorá z krízy okolo koronavírusu pre banky plynie. „Hlavným rizikom je spomalenie ekonomického rastu, ktorý v konečnom dôsledku ovplyvní tak firmy ako aj bežných občanov. Dôsledkom tohto spomalenia môže byť znížená schopnosť splácať úvery, čo môže viesť k rastu objemu zlyhaných úverov,“ hovorí M. Laznia.

Koronavírus môže uvrhnúť do červených čísel celú eurozónu. Recesiu v menovej únii nevylučuje ani minister financií Ladislav Kamenický. „Táto pandémia bude mať veľké dopady na ekonomiku celej Európy a celého sveta,“ hovorí minister. „Ja by som nevylučoval, že dopady na ekonomiku celej eurozóny budú veľmi dramatické, môžeme skončiť aj v recesii,“ doplnil.

Ústupky voči bankám

Úlohou číslo jedna sa pre európsky bankový sektor stáva čo najlepšie zvládnutie prípadných prevádzkových problémov. EBA zároveň vyzýva aj regulačné orgány k tomu, aby k plánovaniu dohľadu nad bankami pristupovali „pragmaticky a flexibilne“. Ak je tá možnosť, zodpovedné orgány majú odložiť aktivity, ktoré nie sú úplne nevyhnutné. Priestor na určitú benevolentnosť vidí EBA v oblasti vykazovacích povinností.

Na situáciu okolo koronavírusu reaguje aj Národná banka Slovenska (NBS) a v niektorých oblastiach dohľad zmierňuje. „NBS intenzívne konzultuje situáciu s finančným sektorom, pričom si vzájomne vymieňa potrebné informácie o aktuálnom vývoji na európskej úrovni ako aj v slovenskom finančnom sektore,“ uviedol výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability Vladimír Dvořáček. Banka avizuje, že je pripravená operatívne prehodnocovať „prebiehajúce alebo plánované aktivity dohľadu“.

NBS bude menej prísne sledovať kapitálové ukazovatele, okrem iného banky v odôvodnených prípadoch budú môcť upustiť aj od plnenia vankúša na zachovanie kapitálu (CCB) vo výške 2,5 percenta. Banky si túto rezervu tvoria, aby zvládli budúce krízy. Menej prísne bude NBS posudzovať aj ukazovatele likvidity bánk. „Kapitálové a likviditné vankúše boli vytvorené na to, aby bankám pomohli prekonať náročné situácie, akou je aj tá súčasná,“ dopĺňa ECB. Európske banky budú môcť dočasne plniť kapitálové požiadavky aj pomocou relatívne menej kvalitných nástrojov.

Na hroziace výpadky v príjmoch Slovákov už zareagovali niektoré komerčné banky s tým, že klientom v prípade potreby zjednodušia odklad splátok. NBS ale varuje banky, aby boli pri odklade splátok úverov svojich klientov opatrné. „Banky sú však aj naďalej povinné dodržiavať obozretné a primerané úverové štandardy a adekvátne pravidlá na identifikovanie zlyhaných expozícií,“ uvádza NBS s tým, že situáciu sleduje.

Odklad splátok vo všeobecnosti znamená, že dlžník sa ocitne v registri neplatičov. Minister financií Ladislav Kamenický si tento problém uvedomuje. „Chcem poďakovať bankám, že s touto vecou začínajú aktívne robiť, treba ešte vyriešiť zápis do registra neplatičov. Myslím, že banky to vyriešia,“ povedal L. Kamenický

Voľnejší dohľad v celej eurozóne

Aj samotná ECB pristupuje k zhovievavejšiemu dohľadu nad bankovým sektorom. ECB napríklad zváži zmenu termínu previerok na mieste a predĺženie lehôt na zavedenie nápravných opatrení, ktoré vyplývajú zo zistení nedávnych previerok. Podmienkou však je, že celkové zdravie bánk sa podarí zachovať.

ECB zároveň apeluje na banky, aby nezneužívali voľnejšie podmienky nezneužívali. „Banky by mali pozitívny vplyv týchto opatrení využiť na podporu ekonomiky a nie na zvyšovanie vyplácaných dividend alebo variabilných zložiek odmeňovania,“ hovorí ECB.

  • Tlačiť
  • 9

Tagy banka