Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Kto (ne)musí podávať daňové priznanie? Niektoré zárobky štát od daní aj oslobodzuje

21.01.2020 | Miroslav Homola

Diskusia (2 reakcie) Pravidlá diskusie

22.01.2020 | ikasiza

chýba mi tam informácia o výhodnosti podať daňové priznanie pri dôchodcoch- zo stránky drsr:

Výhodnosť podať daňové priznanie

Ak daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2019 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 1 968,68 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 968,68 eura. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

22.01.2020 | *juraj*

Ak vlastním akcie nemeckých firiem a minulý rok vyplácali dividendy z ktorých už bola zrazená daň a zároveň platí dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia je potrebné to uvádzať v daňovom priznaní? Ďakujem