Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Kto platí za osobného asistenta daň a odvody?

23.08.2013, 05:40 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Ak príjem presiahne 1 867,97 eura, je osobný asistent povinný podať priznanie

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Kto platí za osobného asistenta daň, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne v prípade, ak pracuje  viac ako 140 hodín mesačne? Ako je to v prípade, ak pracuje menej ako 140 hodín mesačne a žiadnu inú prácu nevykonáva, teda nie je zamestnancom ani SZČO? Ráta sa doba výkonu osobného asistenta do odpracovaných rokov pre účely dôchodkového poistenia a je asistent aj zdravotne poistený?

Predpokladáme, že predmetom Vašej otázky je dosahovanie príjmov za prácu osobného asistenta v súlade s §20 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "osobný asistent"). Predmetný príjem sa považuje za príjem v súlade s §6 ods. 2 písm. b) Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP"), t.j. považuje sa za príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pokiaľ výška príjmu osobného asistenta za rok 2013 presiahne sumu 1 867,97 EUR, je osobný asistent povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb. Povinnosť podania daňového priznania vznikne osobnému asistentovi aj ak vyššie uvedenú hranicu nedosiahne, ak vykáže daňovú stratu.

Zdravotné odvody

Na účely zdravotného poistenia by sme Vás chceli upozorniť na 10b ods. 1 písm. b) Zákona o zdravotnom poistení (ďalej len "ZZP"), ktorý upravuje, že za zárobkovú činnosť sa na účely ZZP považuje činnosť, ktorá zakladá dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa ZDP okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta. Vyššie uvedené znamená, že poistné na zdravotné poistenie osobný asistent z príjmu za výkon osobnej asistencie neodvádza, a to ani v prípade, ak je osobný asistent SZČO z iného dôvodu, napríklad z dôvodu prevádzkovania SZČO na základe živnostenského oprávnenia.

Chceli by sme vás upozorniť, že v súlade s §11 ods. 7 písm. u) ZZP je štát platiteľom zdravotného poistenia  aj za fyzickú osobu, ktorá vykonáva činnosť osobného asistenta fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Vyššie uvedené však v súlade s §11 ods. 8 ZZP platí len vtedy, pokiaľ osobný asistent za rozhodujúce obdobie nedosahuje vymeriavací základ na zdravotné poistenie vyšší ako 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia.

Vyššie uvedené však nebude mať vplyv na vami popisovanú situáciu, keďže vami uvádzaný osobný asistent nevykonáva inú činnosť okrem činnosti osobného asistenta. T. j. máme zato, že platiteľom vami uvádzanej osoby na zdravotné poistenie bude štát.  

Odvody do Sociálnej poisťovne

V súlade s §5 Zákona o sociálnom poistení (ďalej len "ZSP") sa za SZČO považuje fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná na účely Zákona o dani z príjmov v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak vychádzame pritom z predpokladu, že vami uvádzaná osoba nedosahuje žiaden iný príjem ako je príjem z osobnej asistencie, tak táto osoba nie je povinná platiť odvody na sociálne poistenie. Berte prosím však na vedomie, že  v súlade s §15 ods. 1 písm. e) ZSP povinne dôchodkovo poistená je aj osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená z iného dôvodu – ako napr. zamestnanec alebo ako SZČO , nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie. Za tohto osobného asistenta platí poistné na dôchodkové poistenie štát.

Pokiaľ Vami uvedená osoba nevykoná inú činnosť ako činnosť osobného asistenta, avšak túto činnosť vykonáva v rozsahu kratšom ako 140 hodín mesačne, tak táto osoba nie je povinne dôchodkovo poistená, t. j. vo vašom prípade dôchodkové poistenia za ňu neplatí ani štát. 

Autor je Managing Director v spoločnosti Accace.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy dane, daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)