Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Kúpa alebo darovanie (Poradňa)

25.09.2003, 11:29 | Patrik Benčík | advokát

  • Tlačiť
  • 0
  • Chcem kúpiť rodinný dom od príbuzného. On ma nahovára, aby mi ho akože daroval, aby potom nemusel platiť z vyplatenej kúpnej ceny daň z príjmu. Mám súhlasiť s tým, že tento prevod nehnuteľnosti pôjde formálne cez darovaciu zmluvu, ale v skutočnosti to bude kúpna zmluva, keďže mu za predaj zaplatím kúpnu cenu?


Neodporúčam vám tento postup, pretože pre vás nie je z dôvodu právnej istoty výhodný, odhliadnuc od toho, že ide o obchádzanie zákona a daňových predpisov. Ak máte za predaj nehnuteľnosti platiť, je lepšie, keď uzatvoríte kúpnu zmluvu. Pre darovaciu zmluvu je totiž charakteristická bezplatnosť, keď darca daruje niečo obdarovanému bezodplatne.

S tým však zákon spája dôležitý účinok: darca nie je povinný vec darovať ani podľa zákona, ani ako záväzok zo zmluvy. To, že sa tak rozhodol, je jeho slobodná vôľa. Zvyčajne sa vec daruje príbuznému, ktorý by mal byť za dar vďačný. Preto sa aj do darovacích zmlúv píše klauzula, že obdarovaný dar s vďakou prijíma.

V praxi sa však niekedy stáva, že človek, ktorý niečo zadarmo dostal, na to rýchlo zabudne a začne sa k darcovi správať neprístojne, čo zákon nazýva „hrubé porušovanie dobrých mravov“. Čo sú to dobré mravy, už zákon bližšie nekonkretizuje. Myslia sa tým všeobecné, spoločnosťou akceptované pravidlá morálky a zásady občianskeho spolužitia.

Podľa paragrafu 630 Občianskeho zákonníka platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Môže ísť napríklad o situáciu, keď obdarovaný fyzicky napadne darcu a spôsobí mu ublíženie na zdraví. Alebo sa dopustí voči nemu trestného činu, napríklad ho podvedie alebo mu niečo ukradne.

Autor pozná z praxe prípad, že otec daroval rodinný dom svojmu synovi s tým, že ho tam nechá dožiť, zriadil dokonca na nehnuteľnosť vecné bremeno – právo doživotného užívania bytu v dome. Syn však začal otca z domu postupne vyháňať. Vec zašla až tak ďaleko, že otca ohrozoval zbraňou, ktorú mal v legálnej držbe. Skončilo sa to podaním trestného oznámenia z oboch strán. To je typický prípad, keď môže darca žiadať vrátanie daru, čo aj v tomto prípade urobil. Keďže mu syn darovanú nehnuteľnosť nevrátil dobrovoľne, domáhal sa otec jej vrátenia úspešne súdnou cestou.

Problém je, že niekedy sú darcom takéto prípady umelo vykonštruované, pretože si niekedy po čase darovanie rozmyslí a chce vec naspäť. Právnik mu môže poradiť, aby tvrdil, že obdarovaný svojím správaním sa voči nemu hrubo porušil dobré mravy.

Vyústi to do súdnej žaloby, kde sa spochybňuje vlastnícke právo osoby, ktorá dar legitímne nadobudla. Preto vám odporúčam, aby ste pri predaji nehnuteľnosti uzatvorili kúpnu zmluvu. Vás to nebude stáť o nič viac a budete mať istotu, že vás nikto v budúcnosti nepripraví o strechu nad hlavou.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)