Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Letné študentské brigády sú tu. Neprerobte na nich

26.05.2014, 14:00 | Zuzana Kollárová | © 2014 News and Media Holding

Študenti nemajú peňazí nazvyš. Preto sa im zíde každá brigáda. Príjem môže byť vyšší, ak študent vie, ako ušetriť na daniach a odvodoch.

  • Tlačiť
  • 1

Využite výnimky

Mladí ľudia si zvyčajne privyrábajú prácou na dohodu o brigádnickej činnosti. Z nej by mali platiť 7 percent do Sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie. Platia tu však výnimky - stredoškoláci a vysokoškoláci do určitej výšky zárobku odvody neplatia. Hranica sa mení každý rok. Tento rok platí pre stredoškoláka do 18 rokov, že odvody neplatí z mesačného zárobku do 68 eur. Vysokoškolák do 26 rokov neplatí odvody zo zárobku do 159 eur.

Túto výnimku si môže brigádnik uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Slúži na to tlačivo Oznámenie k dohode o brigádnickej práci študentov, ktoré má na stránke Sociálna poisťovňa. Netreba ho vypisovať každý mesiac, ale len raz počas doby, na ktorú je uzatvorená dohoda so zamestnávateľom.

Ak si študent našiel brigádu cez pracovnú agentúru, tlačivo odovzdá agentúre. Ak má uzatvorených viacero dohôd u viacerých zamestnávateľov, odvodovú výnimku si uplatní z najvyššieho príjmu.

Ušetriť sa dá aj vtedy, ak má počas dvojmesačnej dohody príjem kolísavý, to znamená že jeden mesiac zarobí napríklad 170 eur a na druhý len 50. Povinnosť platiť odvody zamestnávateľ potom vypočíta až na základe priemerného mesačného zárobku. Ak by aj zamestnávateľ odvody študentovi zrážal, po spriemerovaní mu poistné musí vrátiť.

Výhodné je uzatvoriť dohodu na neurčitý čas - vtedy by mal študent poistné zaplatiť až po skončení dohody. Z práce na dohodu na neurčitý čas, ktorá nikdy nekončí, sa však odvody neplatia.

O tejto legislatívnej diere umožňujúcej vyhnúť sa sociálnym odvodom zamestnávatelia vedia. Rezort práce však predložil na túto parlamentnú schôdzu v rámci dôchodkovej anuitnej novely návrh, aby dohoda mohla byť uzatvorená len na rok.

Ak zarobí devätnásťročný študent mesačne viac ako 159 eur, odvody platí len z rozdielu zarobenej sumy a 159 eur.

Aj dane sú dôležité

Študenta sa netýkajú len odvody, ale musí platiť aj dane. Ide o to, aby zaplatil čo najmenej.

Keď podpíše u zamestnávateľa vyhlásenie na zdanenie príjmu, ten mu uplatní mesačnú nezdaniteľnú sumu 316,94 eura a teda daň zo zárobku platiť nebude. Zamestnávateľ mu tiež môže urobiť ročné zúčtovanie dane.

Ak by vyhlásenie nepodpísal, zamestnávateľ mu bude príjem zdaňovať 19 percentami. Ak tento rok v lete zarobí viac ako 1 901,67 eura, bude musieť potom študent sám podať daňové priznanie z týchto príjmov na Slovensku.

"Pri príjmoch zo zamestnania alebo z podnikania si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 eura. Tú si odpočíta v plnej výške od základu dane z dosiahnutých príjmov," informovala Finančná správa.

Ak teda zarobí študent na Slovensku maximálne 3 803,33 eura, daň, ktorú mu zamestnávateľ z jeho príjmov mesačne zrážal, mu daňový úrad vráti.

V prípade, ak študent pracuje v zahraničí, daň na Slovensku zvyčajne už neplatí. V daňovom priznaní si potom tieto príjmy vyjme zo zdanenia a zárobok sa mu nezdaní druhýkrát.

O prípadný preplatok na dani v zahraničí musí študent požiadať daňový úrad v štáte, v ktorom pracoval.

Študenti, ktorí chcú ísť na brigádu do krajín EÚ nemusia Sociálnej poisťovni nič hlásiť. Sociálna poisťovňa študentom odporúča, aby si pri odchode zo zahraničia späť na Slovensko priamo v zahraničí preverili, či ich zamestnávateľ zaevidoval na úrade sociálneho zabezpečenia a či za nich platil poistné.  "V takomto prípade by si mali študenti vyžiadať potvrdenie o období sociálneho poistenia v krajine (formulár E 104). To sa im môže zísť pri neskoršom uplatňovaní nároku  na dávky na Slovensku."

Dôležité vedieť

  • študent nesmie zarobiť za hodinu menej ako 2,023 eura, čo je minimálna hodinová mzda
  • študent môže na základe dohody o brigádnickej práci odpracovať týždenne v priemere 20 hodín.
  • hranica príjmu na priznanie odvodovej výnimky je pre stredoškoláka do 18 rokov zárobok do 68 eur. Vysokoškolák do 26 rokov neplatí odvody zo zárobku do 159 eur
  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v roku 2014 vo výške 3 803,33 eura. Študent si môže uplatňovať aj mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane 316,94 eura. Ak zarobí mesačne menšiu sumu, daň neplatí

Príklady

Tomáš je vysokoškolák a podpísal dvojmesačnú pracovnú zmluvu na dohodu o brigádnickej činnosti s obchodným reťazcom. Prvý mesiac zarobil 220 eur, druhý len 80 eur. Priemerne teda zarobil mesačne len 150 eur. To je menej než 159 eur, čo je hranica na platenie odvodov. Preto poistné platiť nebude.

Peter má 23 rokov. Zohnal si na 2 mesiace brigádu cez pracovnú agentúru, u ktorej si aj uplatnil odvodovú výnimku 159 eur mesačne. Za dva mesiace zarobil 400 eur. Po odpočítaní 318 eur bude musieť zaplatiť odvody 7 percent zo sumy 82 eur. Do Sociálnej poisťovne zaplatí zo mzdy 5, 74 eura.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy daň z príjmov, dohodár, študenti