Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Mamičkám štát pridal od mája 10 eur na rodičovskom príspevku

05.05.2017, 12:00 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Legislatíva nezakazuje rodičovi pracovať či podnikať na rodičovskej dovolenke. Rodič môže zároveň poberať rodičovský príspevok.

  • Tlačiť
  • 4

Po skončení materskej dovolenky, ktorá trvá 34 týždňov, mamičky začnú dostávať rodičovský príspevok, ak sa nevrátia do práce. Na rozdiel od materskej dávky, ktorá je nemocenským poistením a vypláca ju Sociálna poisťovňa podľa toho, či si matka platila poistenie a z akého príjmu, rodičovský vypláca štát všetkým matkám v rovnakej výške.

Neprehliadnite

Koľko vám dá štát a za akých podmienok

Táto štátna dávka sa v rokoch 2014, 2015 ani 2016 nevalorizovala. Od mája sa mamičky konečne dočkali zvýšenia príspevku. Ten sa zvýšil zo sumy 203, 20 na 213,20 eura. Pri viacerých súčasne narodených deťoch narastá o 25 % na každé ďalšie dieťa. Pri dvojčatách bude po novom vyplácaná suma 266,50 eura a pri troch súčasne narodených deťoch bude výška rodičovského príspevku 319,80 eura. 

Ak je v rodine viac detí do troch rokov, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Ak dostávate rodičovský príspevok, zároveň môžete čerpať ošetrovné na dieťa. Takisto môžete čerpať nemocenské a zároveň poberať rodičovský príspevok.

Ak pracujete v zahraničí, ale trvalý pobyt máte stále na Slovensku, vznikne vám nárok na rodičovský príspevok na Slovensku? Platí pravidlo, podľa ktorého osoby, ktoré sa pohybujú v rámci EÚ, majú podliehať systému sociálneho zabezpečenia iba jedného členského štátu. Rozhoduje o tom centrum vašich životných záujmov. Ak si podáte žiadosť o rodičovský príspevok, úrad bude posudzovať nielen žiadateľa, ale celú rodinu. Zaujíma sa tiež o zamestnanie a bydlisko matky, zamestnanie a bydlisko otca a štát, v ktorom žijú deti.

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť mesiaca. Vypláca sa mesačne pozadu. Ak dieťa dovŕši v máji 3 roky, posledný rodičovský príspevok bude vyplatený mesačne pozadu, najneskôr do konca júna.

Žena prechádza na rodičovskú dovolenku plynulo z materskej dovolenky. Čerpať ju môže do troch rokov života dieťaťa. Ak má dieťa zdravotné problémy, štát jej dáva príspevok dovtedy, kým dieťa nemá šesť rokov. Matka dieťaťa, ktorá nemá nárok na materské, dostáva rodičovský príspevok už od narodenia dieťaťa.

Požiadať o príspevok musíte na úrade práce podľa vášho trvalého pobytu. K žiadosti priložíte rodný list dieťaťa, prípadne rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, nárok na materské.

Ako je to so sociálnym poistením

Ak sa blíži koniec materskej dovolenky a žena sa nechce vrátiť do práce, musí požiadať firmu o rodičovskú dovolenku. Zároveň sa do Sociálnej poisťovne prihlási na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu.

Po skončení materskej sa musí mamička, ktorá sa stará o dieťa na rodičovskej dovolenke, prihlásiť sama na dôchodkové poistenie v pobočke v mieste svojho trvalého pobytu. Neurobí to za ňu jej zamestnávateľ. Poistné bude za ňu počas rodičovskej dovolenky platiť štát. Ak sa v SP neprihlási, obdobie počas rodičovskej dovolenky sa jej do dôchodku nezaráta.

Firma musí zaradiť matku po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky na pôvodné miesto a pracovisko. Ak to nie je možné, musí ísť o adekvátne miesto, čiže zachovaná musí byť výška mzdy, rozsah povinností, bonusy, benefity a pracovný čas.

Pokračovanie článku - stránka 1 z 2
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 4

Tagy materská dovolenka, rodičovský príspevok