Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Môže neziskovka vystaviť faktúru?

10.04.2017, 04:59 | Ing. Tomáš Ráno, daňový poradca, audítor, SOLIDITA

Mesto spolu s neziskovou organizáciou organizovalo koncert v hodnote 3 100 eur, z toho od mesta dostala príspevok 2500 eur na bankový účet a zvyšnú sumu uhradila neziskovka. Hlavnou činnosťou a úlohou neziskovky bolo zorganizovať koncert, t. j. na tento účel objednala kapelu a ďalšie s tým súvisiace služby. Služby fakturovali dodávatelia neziskovej organizácii, ktorá nepodniká a organizovanie kultúrnych podujatí má vo svojich stanovách. Ako treba správne zaúčtovať tento prípad v n. o., konkrétne Zmluvu o spoluorganizovaní uzatvorenú podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v neziskovej organizácií, ktorá vedie podvojné účtovníctvo? Môže nezisková organizácia vystaviť faktúru, aj keď nepodniká a nemá pridelené DIČ?

  • Tlačiť
  • 1

Pokiaľ nezisková organizácia dostane faktúry za služby spojené s organizovaním koncertu, tak tieto faktúry môžete zaúčtovať na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtov účtovnej  skupiny 32 – Záväzky. S tým, že tieto náklady budú evidované v účtovnej závierke v stĺpci „Hlavná nezdaňovaná činnosť“, nakoľko uvádzate, že organizovanie koncertov je činnosť uvedená vo vašich stanovách.

Príjmy (tržby) z tejto účtovnej operácie môžete zaúčtovať na ťarchu účtov účtovnej skupiny 31 – Pohľadávky a v prospech účtu 602- Tržby z predaja služieb. Opäť budete tieto výnosy evidovať v účtovnej závierke v stĺpci: „Hlavná nezdaňovaná činnosť“. 

Nezisková organizácia môže vystaviť faktúru aj na svoju hlavnú nezdaňovanú činnosť a neuvádza na nej DIČ, nakoľko ho nemá pridelené a zároveň táto činnosť nie je podnikateľská činnosť, ktorá by bola predmetom dane z príjmov podľa ustanovenia §12 ods.2 zákona č. 595/2003  o dani z príjmov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Solidita logo

  • Tlačiť
  • 1

Tagy poradňa, účtovná poradňa