Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Nárok na dovolenku

11.06.2012, 05:00 | Mgr. Tomáš Slávik, advokátsky koncipient Proiuris advokáti

Za každý celý kalendárny mesiac vzniká nárok na jednu dvanástinu dovolenky za celý rok

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Na koľko dní mám nárok na dovolenku, keď som odpracoval u zamestnávateľa 2 mesiace a 26 dní? Mám nárok 25 dní alebo len 4 dni, ako tvrdí zamestnávateľ?

Zákonník práce v ust. § 100 a nasl. rozlišuje medzi

a)   dovolenkou za kalendárny rok, resp. jej časti

b)   dovolenkou za odpracované dni,

c)   dodatkovou dovolenkou.

Podmienkou vzniku nároku za kalendárny rok je odpracovanie u jedného zamestnávateľa počas nepretržitého pracovného pomeru aspoň 60 dní. Odpracovaným dňom je deň, v ktorom zamestnanec odpracoval podstatnú časť jeho pracovnej zmeny ako i dni považované (resp. nepovažované) za výkon práce uvedené v § 144a ZP. Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho pracovného pomeru a naň bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi.

Ak uvedená podmienka odpracovaných 60 dní nie je splnená, vzniká zamestnancovi len nárok na dovolenku za odpracované dni. Ak podmienka splnená je, nárok na dovolenku za odpracované dni zanikne, resp. je nahradený nárokom na dovolenku za kalendárny rok.

Ak pracovný pomer netrval nepretržite počas kalendárneho roku avšak zamestnanec odpracoval aspoň 60 dní, vzniká zamestnancovi nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok.

Kalendárnym rokom sa rozumie obdobie od 01.01 do 31.12 príslušného roka.

Zmyslom a účelom dovolenky za kalendárny rok je poskytnúť zamestnancovi čas na oddych a regeneráciu počas roka, pričom aspoň časť dovolenky má byť poskytnutá v rozsahu 2 týždňov nepretržite (§ 111 ods. 3 ZP). Z uvedeného dôvodu sa rozsah dovolenky určuje v týždňoch (§ 103 ZP).

Za predpokladu, že zamestnanec v priemere odpracuje v týždni 5 pracovných dní a jeho vek v kalendárnom roku dosiahne 33 rokov, možno zjednodušiť, že nárok na dovolenku za kalendárny rok je 25 dní, hoci správne ide o 5 týždňov. (u zamestnanca, ktorý v priemere v týždni odpracuje napr. len 4 dni, je dovolenka za kalendárny rok vyjadriteľná číslom 20 dní, hoci tiež pôjde o 5 týždňov dovolenky)

V zmysle § 102 Zákonníka práce sa dĺžka pomernej časti dovolenky určuje tak, že za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru vzniká zamestnancovi nárok na jednu dvanástinu dovolenky za celý rok.

Na základe skutočností, ktoré ste vo Vašej otázke uviedli nie je možné Vám zodpovedne odpovedať. Rozhodujúce je totiž, koľko z uvedených dní (86 dní) ste i reálne odpracovali; resp. sa považujú za odpracované. Pokiaľ by to bolo viac ako uvádzaných 60 dní, čo možno vo všeobecnosti predpokladať, nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok Vám vznikol.

Pokiaľ ste u zamestnávateľa odpracovali len 2 celé kalendárne mesiace, vznikol Vám nárok na 2/12-tiny Vášho nároku na dovolenku za kalendárny rok. Dovolenka v trvaní 4 dní by zodpovedala dovolenke za kalendárny rok v trvaní 24 dní. Tento údaj preto môže byť správny.

Autor pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Proiuris advokáti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Flickr.com

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)