Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Neplatiči za byt sa už neskryjú. Budú visieť na zozname v dome

12.09.2014, 05:38 | Zuzana Kollárová | © 2014 News and Media Holding

Správcovia bytov sa chystajú zverejňovať mená neplatičov a výšku ich dlhov na zoznamoch. Takú možnosť im dáva od októbra novela zákona o vlastníctve bytov. Najskôr to však musia majitelia bytov schváliť na bytovej schôdzi.

  • Tlačiť
  • 1

Správcovia bytov štandardne vymáhajú nedoplatky upomienkami, dohodami o splátkach, alebo dlhy vymáhajú súdne. Prípadných dlžníkov od októbra môže od neplatenia za byt odradiť zmena v novele zákona o vlastníctve bytov. Tá dáva majiteľom bytov právo zverejniť neplatičov na zozname vyvesenom v dome.

Nedoplatky vyššie ako 500 eur

Správca alebo spoločenstvo zverejní tých neplatičov  dome, ktorí majú nedoplatky do fondu opráv a za bývanie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma. 

Tajomník Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Ján Jankura hovorí, že zoznamy neplatičov budú správcovia zverejňovať v tých bytových domoch, v ktorých o tom rozhodnú vlastníci.

Počet neplatičov a výška dlhu je podľa jeho slov v jednotlivých bytových domoch rôzna, spravidla v jednom paneláku sú traja, štyria neplatiči.

V domoch, ktoré spravuje spoločnosť Spokojné bývanie, sa rastúce nedoplatky snažia riešiť najskôr formou splátkových kalendárov.

"Určite budeme zverejňovať neplatičov. Túto zmenu samotní vlastníci vítajú, pretože budú konečne vedieť, koho v dome úverujú. Limit na zverejnenie výšky dlhu však mohol byť aj nižší," podotýka Andrej Jurikovič zo spoločnosti Spokojné bývanie.

Dražba nemožná

Kým paragraf o zverejňovaní neplatičov v novele zákona o vlastníctve bytov môže dlžníkov zastaviť, novela "balíka zákonov voči úžere", ktorá platí od 1. júna, síce občana chráni pred podvodnými vymáhačmi dlhov, ale zároveň môže poškodiť majiteľov bytov, ktorí riadne platia za svoje byty.

Pri pohľadávke do 2 000 eur sa už nemôže vykonať exekúcia predajom nehnuteľnosti. Týka sa to len fyzických osôb a len tých nehnuteľností, v ktorých má občan trvalý alebo prechodný pobyt. Ohraničenie drobnej pohľadávky do sumy 2 000 eur sa nebude vzťahovať na tých, ktorí majú množstvo exekúcií, ale žiadna neprevyšuje spomenutú sumu.

Prevažná väčšina neplatičov si do júna po upozornení na možnosť exekúcie alebo dobrovoľnej dražby bytu, svoje záväzky voči ostatným vlastníkom bytov v dome vyrovnala, hovorí J. Jankura.

"Legislatívna zmena, ktorá umožňuje vykonať exekúciu, alebo dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti iba v prípade, že dlh presiahne sumu 2 000 eur, prinesie podľa nášho názoru zhoršenie platobnej disciplíny a môže spôsobiť škody aj tým vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorí si svoje povinnosti riadne a včas plnia," tvrdí J. Jankura.

Ak správca nemá účinné nástroje na pružné a urýchlené vymáhanie pohľadávok, zákonite to povedie k narastaniu dlhov voči spoločným fondom prevádzky, údržby a opráv.

Dražbu alebo exekúciu v prípade neplatenia do fondu opráv a za služby v dome domu správcovia využívali zriedkavo. Napriek tomu táto možnosť slúžila ako najúčinnejšia hrozba pre chronických neplatičov. Dnes správcovia môžu dlhy vymáhať len na súdoch, čo je však pre zdĺhavé konania neúčinné. Ak je v bytovom dome dlhodobých neplatičov viac, môže to podľa správcov ohroziť aj dodávku tepla, vody, či energie.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy byty, správa nehnuteľností