Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Nezamestnaní, pozor: Od mája sa sprísňuje práca na dohodu

27.04.2017, 18:00 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Práca na dohodu sa zneužíva. Povedal si to minister práce Ján Richter a presadil schválenie novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá tomu má zabrániť.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Na novinky sa musia pripraviť zamestnávatelia a nezamestnaní, ktorí sú v evidencii na úrade práce. Zmeny platia už od 1. mája.

Ako je to dnes

Nezamestnaní dnes môžu pracovať na základe pracovnej zmluvy, niektorej z dohôd alebo aj na rôzne zmluvy podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Limitom je len výška príjmu. Tá nesmie nepresiahnuť 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 148,57 eura.

Neprehliadnite

A čo sa chystá od mája

Ministerstvo práce výrazne sprísňuje podmienky zaradenia nezamestnaných do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak ich nezamestnaní porušia, úrad ich vyradí z evidencie. Zmeny sa môžu týkať až 60-tisíc nezamestnaných, ktorí počas evidencie v nezamestnanosti pracovali či pracujú na dohodu. Väčšina z nich ani netuší, že im hrozí vyradenie z evidencie. Informácie o zmenách chýbajú aj pracovníkom úradov práce. Povedal to v televíznej debate V politike na TA3 poslanec Jozef Mihál, ktorý organizoval v týchto dňoch prednášku o novele.

Pritom novela má viacej prechodných ustanovení, v ktorých je problém zorientovať sa.

Evidovaný uchádzač o prácu bude môcť pracovať len na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Takto pracovať bude môcť už len 40 dní v roku. Podľa rezortu práce je 40 dní dostatočne dlhý čas na to, aby človek neprišiel o pracovné návyky. Zároveň to má byť dostatočné obmedzenie na to, aby nemohol byť zneužívaný na čiernu prácu.

Obmedzenia zavedené novelou zákona o službách zamestnanosti určite neodradia tých zamestnávateľov, ktorí vedome porušujú zákony a podporujú čiernu prácu. Myslí si to Jana Raýman, právnička, ktorá sa zaoberá pracovnoprávnym poradenstvom.

„Ak vyplácali načierno doteraz, budú tak robiť aj po 1. máji.  Naopak tí zamestnávatelia, ktorí dodržiavajú zákony, budú mať sťažené podmienky pri uzatváraní dohôd s evidovanými nezamestnanými, pretože doba 40 dní je naozaj krátka.“ 

Hranica príjmu, ktorý bude môcť nezamestnaný z dohody zarobiť, sa zvýšila na životné minimum, teda na sumu 198,09 eura.

J. Raýman predpokladá, že ako pri každej novej právnej úprave aj túto budú chcieť vyriešiť po svojom ako zamestnávatelia,  tak aj nezamestnaní.

„Napríklad tak, že uzatvoria na každý kalendárny mesiac novú dohodu v dĺžke trvania 3 dni so zárobkom nepresahujúcim 198,09 eura. S prihláškami a odhláškami do poisťovní je síce spojená administratívna záťaž, ale možno to splní očakávania oboch strán.“ 

Uchádzač o zamestnanie bude musieť úradu práce predložiť uzatvorenú dohodu už pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie, ak v tom čase už pracuje ako dohodár. Ak podpíše so zamestnávateľom dohodu až po zaradení medzi nezamestnaných, musí predložiť úradu kópiu dohody najneskôr jeden deň pred začatím plynutia lehoty, na ktorú je dohoda uzatvorená.

Nezamestnaný už nebude môcť mať uzatvorených viacero dohôd, a to ani s rovnakým zamestnávateľom, ani s viacerými zamestnávateľmi.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie už úradníci nezaradia osoby, ktoré pracujú v pracovnom pomere alebo na základe niektorej zo zmlúv podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

Do evidencie vás nezapíšu ani vtedy, ak budete pracovať na dohodu u zamestnávateľa, u ktorého ste pracovali na základe pracovnej zmluvy bezprostredne pred zaradením do evidencie.

Medzi nezamestnaných nebudú môcť byť zaevidovaní ani tí, ktorí pracujú na dohodu u zamestnávateľa, ktorý ich v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred vznikom dohody odmietol prijať do zamestnania, ktoré sprostredkoval úrad práce.

Boj s čiernou prácou

Kritici novely tvrdia, že hlavným cieľom je najmä administratívne zníženie nezamestnaných v evidencii, ktorých budú úrady práce častejšie vyraďovať. Pritom zamestnávateľov sa novela nedotkne v takej miere ako samotných nezamestnaných.

„Vnímam novelu najmä ako nástroj znižovania počtu evidovaných nezamestnaných. To jednoznačne. Na strane druhej chápem predkladateľa novely, ktorý sa snaží nájsť spôsoby, ako motivovať zamestnávateľov, aby napríklad po uplynutí dohody v trvaní 40 dní rozmýšľali o zamestnaní evidovaného nezamestnaného,“ povedala J. Raýman.

Pripustila, že novela môže postihovať aj tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí nezneužívajú nastavený systém a pravidlá.

Do evidencie úrad práce nezapíše toho, kto bol počas troch rokov opakovane vyradený z evidencie, vtedy, ak sa toto zamestnanie (sprostredkované úradom práce) opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku.

„Môže sa stať, že zamestnávateľ sa rozhodne, že si z ponúknutých dvoch uchádzačov sprostredkovaných úradom práce vyberie Adama a s Vincentom skončí pracovný pomer po troch týždňoch. Následne sa Vincent znova eviduje na úrade prace a po troch mesiacoch mu úrad práce znova sprostredkuje zamestnanie. Z tohto zamestnania odíde v skúšobnej dobe po dvoch týždňoch na základe vlastného rozhodnutia s motiváciou vyššieho zárobku v zahraničí. V zahraničí mu však práca nevyjde, ale úrad práce nezaradí Vincenta do evidencie po dobu troch rokov od prvého vyradenia.“ Opísala možný scenár právnička.

Toto ustanovenie novely nie je podľa nej úplne „férové“, keďže nerozlišuje dôvody skončenia pracovného pomeru sprostredkovaného úradom a skončeného do jedného mesiaca od jeho vzniku, s výnimkou skončenia zamestnania občanom z dôvodu, pre ktorý môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer. 

Povinnosti a termíny pri dohodách, ak nezamestnaný pracuje

 • Tí uchádzači, ktorí mali uzatvorené dohody pred 1. 5. 2017 alebo uzatvorili dohodu 1. 5. 2017, majú povinnosť predložiť úradu práce kópiu dohody do 9. mája.  
 • Pri nesplnení tejto povinnosti, bude dňom zistenia nesplnenia povinnosti uchádzač vyradený z evidencie. Zaradiť ho do evidencie nezamestnaných bude možné najskôr po uplynutí 6 mesiacov od vyradenia.
 • Na dohody uzatvorené pred 1. 5. 2017  a pokračujúce po 1. 5. 2017 sa nevzťahuje obmedzenie týkajúce sa bývalého zamestnávateľa a zamestnávateľa, ktorý ho odmietol prijať do pracovného pomeru.
 • Dohody, ktoré platia súčasne do 30. 4. 2017, platia súbežne aj po 1. 5. 2017 najdlhšie však do 9. 6. 2017.
 • Tí dohodári, ktorí mali uzatvorenú dohodu pred 1. 5. 2017, môžu na základe tejto dohody pracovať a byť evidovaní na úrade práce najdlhšie do 9. 6. 2107 (40 dní), pričom ich príjem po 1. 5. 2017 nesmie presiahnuť 198,09 eura.

Prameň: www.pracovnepravo.com

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Tagy nezamestnanosť, práca na dohodu

Diskusia (0 reakcií)