Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Od mája sa zvýši materské aj matkám, ktoré ho už dostávajú

24.03.2017, 11:00 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Od 1. mája si matky na materskej prilepšia. Parlament schválil v novele zákona o sociálnom poistení zvýšenie materského zo súčasných 70 percent denného vymeriavacieho základu na 75 percent.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

„To znamená, že osobám poberajúcim materské vznikne nárok na približne 100 percent čistého príjmu, ktorý dosahovali pred vznikom nároku,“ povedal minister práce Ján Richter. Žena s príjmom 1 766 eur dostane na materskej dokonca viac, ako keby pracovala.

Maximálna mesačná suma materského sa zvýši až na 1 350 eur pri 31-dňovom mesiaci oproti pôvodnej sume, ktorá bola vo výške 1 260 eur. Novoprijaté dávky sa tak zvýšia mesačne o 90 eur. Podľa ministra zvýšením materského sa zaradíme medzi členské krajiny Európskej únie s najvyššou sadzbou materského.

Čo je dôležité, výška materského sa od 1. mája upraví aj tým matkám, ktoré začali poberať materské pred 1. májom a dostávajú ho aj po 30. apríli.

Neprehliadnite

Otec na materskej

Poslanec Jozef Mihál povedal, že tak ako sa strieda zlé a pekné počasie, tak aj v snemovni sa striedajú zlé a dobré zákony. Novela sociálneho poistenia, ktorá zvyšuje materské, patrí podľa neho k tým dobrým. Upozornil však na to, že treba riešiť aj problém súbežného poberania materského matkou pri novom narodenom dieťati a aj otcom pri staršom dieťati. Výhodou pritom je, že počas poberania materského sa neplatí poistné do Sociálnej poisťovne,

Podľa § 49 zákona o sociálnom poistení môže totiž materskú čerpať nielen matka dieťaťa, ale aj otec dieťa. Napríklad matka môže byť na materskej pol roka, potom môže nastúpiť na svoju materskú otec. Môže to byť aj tak, že keď bude mať dieťa už dva a polroka, tak na posledný polrok do dovŕšenia troch rokov veku si otec bude čerpať materskú. Musí mať aspoň 270 dní nemocenského poistenia, teda 9 mesiacov si musí platiť nemocenské poistenie do Sociálnej poisťovne, či už ako zamestnanec, či ako SZČO, alebo prípadne ako dobrovoľne poistená osoba.

Ďalšou podmienkou je podľa J. Mihála, že otec prevezme starostlivosť o dieťa. To v praxi znamená, že spíše s matkou dieťaťa neformálnu dohodu, ktorú predložia Sociálnej poisťovni, podľa ktorej preberá otec starostlivosť o dieťa. Dôležité je, že súbežné poberanie materského otcom a rodičovského príspevku, prípadne príspevku na starostlivosť o dieťa otcom alebo matkou je vylúčené.

J. Mihál poukázal na spor pri výklade zákona, podľa ktorého sa materská poskytuje naraz iba jednému poistencovi. Problém je ten, že v prípade, že je v rodine staršie, napríklad dvojročné dieťa a zároveň matka je tehotná, Sociálna poisťovňa otcovi materskú zastaví, prípadne mu neumožní nástup na materskú v čase, kedy matka poberá materské pri novorodencovi. Minister práce prisľúbil, že tento problém bude ministerstvo riešiť.

Čo hovorí zákon

Na materské má nárok žena, ktorá si za obdobie ostatných dvoch rokov platila nemocenské poistenie aspoň 270 dní. Počas poskytovania materského neplatí poistné. Na materskej si môže privyrábať, ak ide o živnostníčku, môže podnikať. Ak ukončila alebo prerušila živnosť a zistila, že je tehotná, má nárok na materské, ak nastúpi na materskú dovolenku v ochrannej lehote osem mesiacov od ukončenia alebo prerušenia živnosti.

Pokiaľ má žena evidovaná v evidencii nezamestnaných splnené podmienky nemocenského poistenia a nastupuje na materskú do ôsmich mesiacov od zániku poistenia, má nárok na materské, keďže sa nachádza v ochrannej lehote.

Študentka má nárok na materské len vtedy, ak sa dobrovoľne poistí. V takomto prípade sa však musí na dobrovoľné nemocenské poistenie prihlásiť dostatočne včas, aby jej vznikol nárok na dávku. Podmienkou je totiž aspoň 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred pôrodom a existencia nemocenského poistenia v čase uplatnenia si nároku na materské. Na tento typ poistenia nie je možné prihlásiť sa spätne, dobrovoľné nemocenské poistenie vzniká najskôr odo dňa podania prihlášky.

Ak poistenie nemá, štát jej začne vyplácať rodičovský príspevok. Materské však môže dostávať jej manžel po šiestich týždňoch od pôrodu, ak spĺňa podmienku poistenia.

Budúce mamičky si už dobrovoľným „pripoistením sa“ nemôžu zvýšiť materské. Zákon o sociálnom poistení neumožňuje súbeh povinného nemocenského poistenia a dobrovoľného nemocenského poistenia. Zamestnankyňa (alebo povinne nemocensky poistená SZČO) sa nemôže dobrovoľne „pripoistiť“ a zvýšiť si tak materské.

Príklad výpočtu materskej

Matka má príjem zo zamestnania 950 eur. Ako sa jej vypočíta materské po 1. máji?

Denný vymeriavací základ sa určí takto: 
950 x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) : 365 (počet dní rozhodujúceho obdobia) = 31,2328 eura. 

Materské na deň: 
75 percent z 31,2328 eura (z denného vymeriavacieho základu) = 23,42 eura
V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane zamestnankyňa materské 702,60 eura (23,42 x 30), v mesiaci, ktorý bude mať 31 dní vo výške 726 eur (23,42 x 31).

Aká bude maximálna materská

Maximálny vymeriavací základ pre materské je v súčasnosti 1 766 eur za mesiac. Od 1. mája sa zvyšuje percento materského na 75 percent.

Maximálny denný vymeriavací základ je 58,0603 eura (1 766 x 12 : 365 = 58,0603).

Materské na 1 deň vo výške 75 percent denného vymeriavacieho základu:  43,5452 eura (75 x 58,0603 : 100)

pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci: 1 306,40 eura (43,5452 x 30)

pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci: 1 349,90 eura (43,5452 x 31)

Čistý príjem pri hrubej mzde 1 766 eur je 1 299,01 eura. 

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy materská, materské

Diskusia (0 reakcií)