Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Paušálne výdavky platia aj pre nepeňažné príjmy

16.02.2011, 09:45 | Eduard Oláh

Poradňa eTRENDU k daňovému priznaniu 2011

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

TlačiváOdpovede poradcov

Základné radyPoložte otázku

Pracujem ako SZČO pre finančnú spoločnosť. Vlani som od firmy okrem provízií dostala aj vecnú cenu v hodnote 677 eur, konkrétne notebook a vstupenky na športové podujatie. Môžem do daňového priznania zarátať peňažné a nepeňažné príjmy a uplatniť paušálne výdavky 40 %, alebo na vecnú cenu sa nedajú uplatniť žiadne výdavky a musím ju zdaniť 19 percentnou daňou?

Osoba, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 odstavec 1 a 2 zákona o dani z príjmov, do ktorých patria príjmy z poľnohospodárskej výroby, zo živnosti, z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (veterinárni lekári, audítori, a iní), príjmy z priemyselného, duševného alebo autorského vlastníctva, z činnosti, ktoré, nie sú živnosťou ani podnikaním (príjmy osobných asistentov, osôb ťažko zdravotne postihnutých, správcov konkurznej podstaty a podobne), príjmy znalcov a tlmočníkov a príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou (napríklad sprostredkovateľ starobného dôchodkového sporenia) si môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov.

Za príjem sa považuje peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby.

To znamená, že aj hodnota notebooku a vstupeniek bude súčasťou príjmov uvádzaných v daňovom priznaní. Daňovník s uvedenými príjmami podáva daňové priznanie typu B, kde v Tabuľke č. 1 uvedie dosiahnuté príjmy podľa ich druhu, vrátane nepeňažných príjmov.

V prípade rozhodnutia uplatňovať paušálne výdavky vo výške 40 % sa budú výdavky vypočítavať aj z hodnoty nepeňažných príjmov.

Autor pracuje v spoločnosti Tax Company.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Foto na titulke - SITA

TlačiváOdpovede poradcovZákladné radyPoložte otázku

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňová poradňa, daňové priznanie, poradňa

Diskusia (0 reakcií)