Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Kedy podáva priznanie osobná asistentka pre ZŤP

19.02.2015, 05:40 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Som invalidná dôchodkyňa a poberám invalidný dôchodok 545 EUR. Súčasne vykonávam funkciu osobnej asistentky pre osobu ZŤP v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne. Mám podať daňové priznanie? Môže si manžel uplatniť na mňa odpočítateľnú položku?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

V súlade s §11 ods. 3 a 4 Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") je možné všeobecne uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá žije s daňovníkom, (pozn. vo vašom prípade s manželom) v spoločnej domácnosti. Manželkou sa pritom na účely tohto ustanovenia považuje aj manželka, ktorá sa počas zdaňovacieho obdobia považovala za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považovala za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.  

V súlade s §9 Zákona o službách zamestnanosti sa občanom so zdravotným postihnutím považuje občan uznaný za invalidného podľa §71 Zákona o sociálnom poistení. Rozumieme, že vo vašom prípade ide o tzv. dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý vám zapríčiňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. T. j. máme zato, že sa môžete považovať za zdravotne postihnutého občana na účely ZDP. 

Odpočítateľná položka

Berúc do úvahy vyššie uvedené zastávame názor, že váš manžel by si teoreticky mohol uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na vás ako manželku. Treba však upozorniť, že do vlastného príjmu manželky sa na účely tohto výpočtu započítava aj vami poberaný invalidný dôchodok, ktorého výška poníži sumu nezdaniteľnej časti základu dane manžela vypočítanej v závislosti od výšky jeho základu dane dosiahnutého z jeho aktívnych príjmov za rok 2014.  

V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť na ustanovenie §11 ods. 3 bod 3 ZDP, ktoré upravuje, že ak vlastný príjem manžela/manželky presahuje sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima (t.j. pre obdobie roku 2014  je to 19,2 x 198,09 €), nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule. Ak vezmeme do úvahy čo i len mesačnú výšku vášho invalidného dôchodku zastávame názor, že bez ohľadu na vyššie uvedené, prípadný nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vášho manžela na vás ako manželku bude vo výške 0 eur.

Zdaniteľný príjem

Vychádzame z predpokladu, že sa považujete za osobnú asistentku ťažko zdravotne postihnutého. Predmetný príjem sa považuje za príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti v súlade s §6 ods. 2 písm. b) ZDP. To znamená, že je to príjem zdaniteľný, t. j. podlieha zdaneniu a to bez ohľadu na počet vami odpracovaných hodín. 

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2014 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Invalidný dôchodok sa považuje za príjem od dane oslobodený. 

Neuvádzate akú výšku odmeny za osobnú asistenciu ste v roku 2014 dosiahli. Pokiaľ však daná suma presiahla sumu 1 901,67 eura, máte povinnosť podať daňové priznanie, v ostatnom prípade nie. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)