Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Porovnajte si plat: Zarábate viac ako sused?

26.08.2014, 05:32 | Ľuboslav Kačalka | © 2014 News and Media Holding

„Štatistika je ako ženské plavky, zakrýva to, čo by sme všetci najradšej videli.“ Nie raz použil Robert Fico túto glosu v predvolebnej diskusii, aby znehodnotil štatistický argument oponenta. Nemá však celkom pravdu. Štatistika je komplexná veda a tomu, kto sa v nej vyzná, pomáha rafinovane nazerať pod rúcho. A platí to aj v prípade priemernej mzdy, či skôr jej presnejších ekvivalentov.

 • Tlačiť
 • 20

Príkladov, že priemerný ukazovateľ je priveľmi povrchný a nepresný, nájdeme veľa. Ak do školskej triedy, v ktorej je 20 pätorkárkov, umiestnime troch premiantov, priemerná známka automaticky klesne na 4,48 – čo po zaokrúhlení znamená štvorku a teda trieda v priemere prešla do ďalšieho ročníka, hoci drvivá väčšina jej žiakov nie.

Pri mzdách je to rovnaké. Zamestnanie zahraničného odborníka s 3-tisícovým platom zvýši priemernú odmenu na oddelení o viac ako 300 eur, hoci ďalší štyria kolegovia naďalej zarábajú 1 200, 1 300, 1 400 a 1 500 eur.

Miestne odbory by si pri vyjednávaní s vedením veľmi nepomohli, keby sa na stôl dostala priemerná mzda, tá totiž dramaticky vzrástla, hoci to väčšina nepocítila. A presne to treba dokázať, štatistika preto ponúka ďalšie riešenia. Jedným z najdôležitejších bude medián – ukazovateľ, ktorý delí rad vzostupne zoradených čísel na dve rovnaké polovice. V prípade miezd tak medián hovorí, že presná polovica zarába túto alebo nižšiu sumu a druhá polovica naopak.

Nie je kvintil ako kvartil

Medián je najznámejší z veľkej rodiny takzvaných kvantilov. Ak je číselný rad príliš dlhý, bude užitočné krájať ešte podrobnejšie.

 • Kvartil rozdelí vzostupne zoradené čísla na 4 rovnaké časti. Prvý kvartil tak vytyčuje štvrtinu najhoršie zarábajúcich, tretí kvartil zas štvrtinu najlepšie zarábajúcich. (Druhý kvartil je zároveň medián).
 • Kvintil rozdelí vzostupne zoradené čísla na 5 rovnakých časti.
 • Decil rozdelí vzostupne zoradené čísla na 10 rovnakých časti. Ak je vaša mzda vyššia ako 9. decil, znamená to, že patríte medzi 10 percent najlepšie zarábajúcich. Pozor však, viac ako 10. decil už zarábať nemôžete, keďže ide o posledné číslo v rade.
 • Percentil je ešte podrobnejší, rozdelí vzostupne zoradené čísla na 100 rovnakých častí. (Desiaty percentil je prvý decil).
 • Medián rozdelí zoradené rad čísel na 2 rovnaké časti.
 • Kvantil je nadradený pojem pre všetky vymenované ukazovatele.
 • Modus nie je kvantil, je to najčastejšie sa vyskytujúci znak v súbore

Kto zarába viac?

Hoci priemerný plat bol vlani podľa výberového zisťovania Štatistického úradu SR 912 eur, polovica Slovákov mala na páske len 718 eur (medián) alebo ešte menej. Z celoslovenského pohľadu zarába viac než tisíc eur len štvrtina obyvateľov.

Kto si chce svoj zárobok porovnávať so susedmi, musí hľadieť na štatistiku za jednotlivé kraje. Hoci je Bratislava oblasťou s najvyššími zárobkami, sú tu viditeľné aj najväčšie mzdové rozdiely. Kým v celonárodnom porovnávaní je rozdiel medzi hornými a spodnými 10 percentami 3,8-násobný, v Bratislave je to až 4,9 percenta násobný rozdiel.

Platové rozdiely medzi regiónmi sú také výrazné, že napríklad zamestnanec s platom 1200 eur bude v Prešove patriť medzi 10 percent najlepšie zarábajúcich, no v Bratislave to nestačí ani na horných 25 percent. Pre lepšie porovnávanie platov je však dôležité zohľadniť aj na pohlavie.

Mzda Slovákov podľa krajov 

Kraj priemer 1. decil (10 percent zarába túto  alebo nižšiu sumu) 1. kvartil (štvrtina zarába toľko alebo menej) medián (plat je v strede mzdového pásma) 3. kvartil (štvrtina zarába toľko alebo ešte viac) 9. decil (desatina zarába túto sumu, či dokonca viac)
Slovensko 912 386 510 718 1 008 1 452
Bratislavský 1 205 404 607 898 1 328 1 999
Trnavský 860 386 510 715 975 1 314
Trenčiansky 821 400 507 684 921 1 237
Nitriansky 789 374 473 655 885 1 204
Žilinský 839 388 508 698 951 1 281
Banskobystrický 798 385 490 676 902 1 214
Prešovský 736 350 447 617 839 1 108
Košický 883 398 521 719 1 012 1 425

Zdroj: ŠÚ SR - Výberové zisťovanie o štruktúre miezd v SR za rok 2013

Muži stále viac

Podrobnejší pohľad na mzdy potvrdil, že vo všetkých regiónoch a kategóriách zarábajú muži viac ako ženy, no menšie rozdiely sú medzi nízkopríjmovými skupinami a to najmä v Prešovskom kraji, kde je rozdiel medzi ženským a mužským prvým decilom len tri eurá. Naopak, v Bratislave stačí na vstup do klubu 10 percent najlepšie zarábajúcich pri ženách až o 585 eur menej ako u mužov.

Mzda mužov podľa krajov 

Kraj priemer 1. decil 1. kvartil medián 3. kvartil 9. decil
Slovensko 1 021 400 558 783 1 113 1 635
Bratislavský 1 347 410 636 952 1 479 2 274
Trnavský 962 399 570 792 1 068 1 481
Trenčiansky 933 434 579 771 1 032 1 395
Nitriansky 880 383 517 718 968 1 378
Žilinský 960 409 586 782 1 071 1 461
Banskobystrický 876 398 528 717 973 1 348
Prešovský 800 353 472 659 889 1 206
Košický 984 418 563 785 1 137 1 569

Zdroj: ŠÚ SR - Výberové zisťovanie o štruktúre miezd v SR za rok 2013

Mzda žien podľa krajov 

Kraj priemer 1. decil 1. kvartil medián 3. kvartil 9. decil
Ženy 791 375 476 657 910 1 243
Bratislavský 1 044 396 586 843 1 205 1 689
Trnavský 741 376 464 644 861 1 101
Trenčiansky 696 380 463 600 790 1 041
Nitriansky 687 363 442 593 792 1 034
Žilinský 713 370 464 623 826 1 080
Banskobystrický 718 374 462 633 843 1 057
Prešovský 671 350 431 578 787 1 020
Košický 767 383 485 659 900 1 180

Zdroj: ŠÚ SR - Výberové zisťovanie o štruktúre miezd v SR za rok 2013

 • Tlačiť
 • 20

Tagy medián, priemerná mzda, štatistika