Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Práca na skúšku je nelegálna

19.06.2017, 05:00 | JUDr. Patrik Benčík, advokát

Som študent hotelovej akadémie a hľadám si letnú brigádu ako čašník v reštaurácii. Vo viacerých prevádzkach reagovali, že ma prijmú, ale že najprv musím odpracovať niekoľko hodín alebo celú pracovnú zmenu na skúšku. Na otázku, či budem mať odpracované hodiny zaplatené, bola odpoveď, že nie. Riskujem, že odpracujem „X“ hodín a nakoniec prácu nezískam a ani odmenu. Postupuje takýto zamestnávateľ v súlade so zákonom? Nemal by som mať podpísanú dohodu o vykonaní práce?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 3

V poslednom čase sa v praxi rozmohol fenomén takzvanej práce na skúšku. Potenciálny zamestnávateľ prijme uchádzača o zamestnanie na niekoľko hodín alebo dní bez toho, aby s ním uzatvoril pracovnú zmluvu alebo písomnú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 

Zamestnávatelia si týmto spôsobom otestujú kvalifikáciu zamestnanca bez uzatvorenia písomnej zmluvy a bez refundácie mzdy. Ak aj zamestnanca po testovaní oficiálne príjmu, zvyčajne mu mzdu za niekoľko hodín až niekoľko dní práce na skúšku nezaplatia. 

Ak sa zamestnanca rozhodnú neprijať, pravdepodobnosť vyplatenia odmeny za prácu na skúšku sa rapídne znižuje. Tento spôsob hľadania nových zamestnancov najčastejšie používajú firmy podnikajúce v gastronómii, hotelierstve a cestovnom ruchu.

Ide o nelegálnu prácu

Model práce na skúšku je protizákonný a predstavuje nelegálnu prácu. Je v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení a s ustanoveniami zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 

Ak sa uchádzač o zamestnanie stretne s takouto praxou, mal by to nahlásiť na príslušnom inšpektoráte práce. V prípade závislej práce a pracovnoprávneho vzťahu musí byť uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom písomná pracovná zmluva alebo niektorá z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov). 

Zamestnancovi má byť podozrivé, ak mu zamestnávateľ ponúkne prácu, zamestnanec nastúpi do zamestnania, ale nepodpíše žiadnu písomnú zmluvu/dohodu. Vtedy pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou o nelegálnu prácu. Zamestnávateľ má k dispozícii legálne inštitúty na otestovanie zamestnanca: môže s ním uzatvoriť pracovnú zmluvu s 3-mesačnou skúšobnou dobou alebo dohodu o vykonaní práce.

Pokuty pre obidve strany

Ak študent  pristúpi na pravidlá hry zamestnávateľa, obidvom účastníkom hrozí riziko uloženia pokuty zo strany inšpektorátu práce. Každá minca má dve strany a za nelegálnu prácu sa považuje nielen modus operandi zamestnávateľa, ale aj práca na skúšku študenta. 

Zamestnanec sa dopustí priestupku, za ktorý môže byť sankcionovaný pokutou do výšky 331 eur. Zamestnávateľ môže byť pokutovaný rádovo niekoľkonásobne vyššou sankciou pohybujúcou sa v rozpätí od 2 000 až 200 000 eur. Vyplýva to z ustanovenia § 7b ods. 7 citovaného zákona. 

Takýto výstrelok môže mať pre podnik zamestnávateľa likvidačný charakter, ak sa uložená pokuta pohybuje v hornom rozpätí škály pokutovania. Ak zamestnanec na skúšku brigádu nezískal, šanca na vymoženie náhrady mzdy sa znižuje na nulu. Ťažko možno vymáhať mzdu za odpracované hodiny, ktoré boli poznačené puncom nelegálnej práce. 

Neodporúčame študentovi podať žalobu na súd, pretože ťažko dokáže počet odpracovaných hodín a výšku „mzdy“. Potenciálnymi svedkami v súdnom spore budú exkolegovia kvázi zamestnanca, ktorí pravdepodobne rýchlo stratia pamäť, aby neriskovali stratu zamestnania.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 3

Tagy nelegálna práca, poradňa, právna poradňa