Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Pracoval som v zahraničí. Mám podať priznanie?

11.02.2019, 04:55 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Neviem, či mi vzniká daňová povinnosť za minulý rok. V roku 2018 som mal v januári otvorenú živnosť a v priebehu prvých dní mesiaca február som ju aj zrušil. Od februára som pracoval vyše mesiac v ČR na hlavný pracovný pomer. Potom som sa vrátil na Slovensko a prihlásil som sa na úrad práce. Koncom mája som odišiel do Holandska pracovne. Zrátal som moje príjmy za rok 2018 a spolu som v minulom roku zarobil približne 5 500 eur.

  • Tlačiť
  • 1

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, rezidenta SR (daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku). 

Rezident  je povinný vysporiadať si v SR svoj celosvetový príjem, príjem zo zdrojov na území SR ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí.

Z informácií, ktoré ste nám poskytli vyplýva, že ste daňový rezident Slovenska a teda u nás musíte podať daňové priznanie, keďže ste za minulý rok zarobili viac ako 1 905,01 eura. Musíte vyplniť daňové priznanie typu B, keďže ste mali príjmy aj zo živnosti.

To, že príjem zo zamestnania zo zahraničia zdaňuje štát, kde ste pracovali, nie je dôvodom, že tento už zdanený príjem nebudete dávať do daňového priznania na Slovensku. Ako rezident SR musíte tento príjem uviesť v daňovom priznaní.

Ak vám v ČR a v Holandsku váš príjem zo závislej činnosti zdaňovali, neznamená to ale automaticky, že keď na Slovensku podáte daňové priznanie, že budete musieť tieto príjmy druhý raz zdaniť. Na zabránenie dvojitého zdanenia tohto príjmu sa uplatní buď metóda vyňatia príjmov alebo metóda zápočtu dane, a to podľa toho, akú metódu určuje zmluva medzi štátmi o zamedzení dvojitého zdanenia. Vy však môžete použiť metódu, ktorá je pre vás výhodnejšia, teda príjmy z o zahraničia dáte do priznania, ale zo zdanenia tieto príjmy vyjmete.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy daňové priznanie, poradňa