Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Pracovali ste v zahraničí? Dávky si pýtajte v štáte posledného zamestnania

11.04.2017, 16:35 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Nárok na nemocenské, materské, dávku v nezamestnanosti si treba vždy v prvom rade uplatňovať v štáte posledného zamestnania, teda tam, kde bol občan poistený a platil si poistné. Na tento základný princíp upozornila Sociálna poisťovňa občanov, ktorí odchádzajú za prácou či brigádou do krajín EÚ.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 2

Petra žila a pracovala vo Veľkej Británii so svojím manželom niekoľko rokov. Keď otehotnela, rozhodli sa krátko pred jej pôrodom vrátiť na Slovensko. Keďže si hneď nenašli doma zamestnanie, požiadal manžel v Sociálnej poisťovni o dávku v nezamestnanosti a Petra o materskú dávku. Manžel spĺňal potrebnú dobu poistenia v nezamestnanosti pred zaevidovaním sa na úrade práce (a mal o tom aj potvrdenie PD U1), Petra spĺňala potrebnú dobu nemocenského poistenia, o materské žiadala z ochrannej lehoty.

Sociálna poisťovňa však obom nárok na dávku zamietla. Platí totiž, že poistenec a jeho rodinní príslušníci, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte ako pracujú, majú nárok na peňažné dávky z inštitúcie sociálneho zabezpečenia v štáte výkonu práce. V prvom rade si teda mali manželia uplatniť nárok na sociálne dávky v štáte posledného zamestnania (poistenia) – vo Veľkej Británii. Sociálna poisťovňa ich môže priznať len v prípade, ak sú splnené aj ďalšie podmienky (potrebné obdobie poistenia, evidencia na úrade práce v SR...).

„Ak si občan bude dávku nárokovať na Slovensku, musí predovšetkým preukázať, že počas obdobia práce v zahraničí si zachoval na Slovensku centrum záujmov, to znamená osobné väzby k Slovenskej republike,“ informovala Danica Bognárová, riaditeľka odboru nemocenského poistenia Sociálnej poisťovne (SP).

Preto by si mal Slovák odkladať doklady o tom, že v určitom období v zahraničí skutočne pracoval a platil poistné. Ide najmä o pracovné zmluvy, výplatné pásky, či číslo sociálneho zabezpečenia.

Neprehliadnite

Kedy máte nárok na dávku u nás

Sú však prípady, že po návrate zo zahraničia Slovák môže požiadať o dávku v nezamestnanosti alebo nemocenskú či materské u nás.

Na to, aby ste mohli požiadať náš úrad práce o podporu v nezamestnanosti musíte v prvom rade úradníkom preukázať, že ste počas práce v zahraničí mali zachované centrum záujmov na Slovensku. Ak ním nebolo Slovensko, Sociálna poisťovňa dávku neprizná.

Úradu predložíte napríklad cestovné lístky, ktorými budete dokazovať, že ste pravidelne chodili na Slovensko, teda počítali ste s tým, že keď sa vám práca v zahraničí skončí, vrátite sa domov.

Ako preukážete centrum záujmu

Čo rozhoduje o určení centra záujmov:

 • dĺžka doby zdržiavania sa na území daného štátu,
 • miesto výkonu zárobkovej činnosti a dĺžka trvania tejto zárobkovej činnosti, dĺžka trvania pracovnej zmluvy,
 •  rodinný stav a rodinné väzby,
 • miesto výkonu akejkoľvek nezárobkovej činnosti,
 • bytová situácia osoby a stabilita tejto situácie,
 • miesto, kde dochádza k zdaňovaniu príjmov osoby.

Kto rozhoduje o určení centra záujmov:

 • príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá rozhoduje o dávke,
 • pobočka skúma každý prípad individuálne,
 • ak sa osoba vracala počas svojho posledného zamestnania zo zahraničia na Slovensko denne alebo raz týždenne, udržanie centra záujmov na Slovensku sa považuje za preukázané a bližšie sa neskúma.

Okrem toho musíte byť na úrade práce zaevidovaný do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dôležitou podmienkou je, že preukážete celkovú dobu poistenia v nezamestnanosti (730 dní pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce).

„Do tohto obdobia možno zarátať aj obdobie poistenia v nezamestnanosti získané v inom štáte EÚ, čo sa preukazuje na potvrdení PD U1,“ spresňuje Radomír Tomeček, právnik oddelenia metodiky SP.

Ak si teda chce uplatniť po práci v zahraničí na Slovensku dávku v nezamestnanosti, aby vám náš úrad zohľadnil doby poistenia v nezamestnanosti dosiahnuté v inom členskom štáte EÚ, je dobré vyžiadať si v zahraničí sociálneho zabezpečenia v tejto krajine potvrdenie PD U1.

Ako získať nemocenskú dávku

Priznanie nemocenskej dávky sa odvíja od priznania dávky v nezamestnanosti. Ak nevznikne nárok na dávku v nezamestnanosti,  nevznikne ani na nemocenskú dávku.

O nemocenské dávky (nemocenská, materské) môžete na Slovensku požiadať vtedy, ak preukážete potrebnú dobu nemocenského poistenia. Okrem toho sa na vás vzťahuje ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia v inom štáte EÚ. Musí vám tiež najskôr vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti podľa našich právnych predpisov.

Pre vybavenie nemocenských dávok potrebujete formulár E 104, prípadne akékoľvek iné potvrdenie o dobe nemocenského poistenia. Ak ich nebudete mať, Sociálna poisťovňa si ich vyžiada sama od inštitúcie sociálneho zabezpečenia v zahraničí. Môže vám to však časovo predĺžiť samotné konanie o dávke.

Presun dávky v nezamestnanosti

Ak vám dávku priznajú a začnú ju aj vyplácať v zahraničí a vy sa vrátite potom na Slovensko, môžete požiadať o export dávky na Slovensko. Dávka v nezamestnanosti sa exportuje po dobu troch až šiestich mesiacov (podľa legislatívy štátu, z ktorého sa exportuje).

O export dávky môžete požiadať vtedy, ak ste boli aspoň 4 týždne evidovaný v službách zamestnanosti štátu posledného zamestnania. Štáty môžu mať túto lehotu rôznu.  

Požiadať treba tú inštitúciu, ktorá vám dávku vypláca. Tá vám vystaví formulár PD U2 – Zachovanie nároku na dávky v nezamestnanosti.  Po návrate na Slovensko musíte tento formulár predložiť úradu práce, na ktorom sa súčasne zaevidujete (spravidla do siedmich dní), a pobočke Sociálnej poisťovne.

Príklad: Karol ukončil zamestnanie  v Belgicku a v Belgicku požiadal aj o dávku v nezamestnanosti, ktorú mu belgická strana priznala a začala vyplácať. Keďže si v Belgicku ani po dvoch mesiacoch nevedel nájsť novú prácu, rozhodol sa vrátiť na Slovensko.

Karol sa o svoju dávku báť nemusí, ak využije možnosť exportovať si dávku v nezamestnanosti na Slovensko. Hlavnou podmienkou je, že si aj na Slovensku bude hľadať prácu a z tohto dôvodu sa zaeviduje na úrade práce.

Prameň: SP

Práca v zahraničí do dôchodku

Kvôli dôchodku žiadny formulár potrebný nie je, Sociálna poisťovňa si ho v každom prípade vyžiada sama, a to až pri vybavovaní dôchodku.

Ak vám po započítaní dôb poistenia získaných v inom členskom štáte vznikne nárok na dôchodok, každý štát bude vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia získanej podľa jeho právnych predpisov.

Ak vznikne nárok na dôchodok vo viacerých štátoch EÚ, stačí podať len jednu žiadosť o dôchodok v mieste bydliska. V žiadosti o dôchodok  zo Slovenska je však potrebné uviesť štát, v ktorom ste pracovali, v akom období a tiež číslo sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa si od úradu príslušného  štátu sama vyžiada potvrdenie dôb poistenia, ktoré ste získali podľa jeho legislatívy. Slúži k tomu formulár E 205.

Príklad: Marta väčšinu svojho aktívneho života pracovala na Slovensku, len posledné tri roky bola zamestnaná v Nemecku. Keď dosiahla dôchodkový vek, vrátila sa trvalo žiť na Slovensko a požiadala Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa jej však nepremietla pri výpočte dôchodku aj roky odpracované v Nemecku, počas ktorých za ňu jej zamestnávateľ riadne platil poistné.

Keďže Marta v Nemecku odpracovala viac ako jeden rok, za prácu v Nemecku (v zmysle nemeckej legislatívy) jej vznikne nárok na nemecký dôchodok vtedy, keď dosiahne tamojší dôchodkový vek, ktorý je vyšší ako v SR. Práca v Nemecku by sa jej premietla na slovenskom dôchodku len vtedy, keby tam odpracovala menej ako jeden rok. Platí totiž, že príslušný štát dôchodok neprizná, ak v ňom poistenec získal dobu dôchodkového poistenia spravidla kratšiu ako jeden rok. Dobu poistenia kratšiu ako jeden rok započíta štát, ktorý priznáva dôchodok. V tomto prípade teda môže Marta, keďže žije na Slovensku, požiadať v Sociálnej poisťovni o dôchodok aj z dôchodkového poistenia v Nemecku. SP následne uplatní nárok na dôchodok z dôchodkového poistenia v Nemecku.

Prameň: SP

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 2

Tagy materské, nemocenské, práca v zahraničí