Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Prečo sa Kažimírovcom nepodarí spraviť zo Slovákov investorov

29.09.2015, 11:05 | Xénia Makarová | © 2015 News and Media Holding

Od januára 2016 začnú platiť pre investovanie s obchodovateľnými cennými papiermi dve nové daňové úľavy. Zaslúžilo sa o to ministerstvo financií, ktoré zmenu presadilo cez novelu zákona o dani z príjmov. Úľavami chce podporiť podľa vlastných slov „investovanie na kapitálovom trhu“. Tento úmysel má ale tri háčiky.

  • Tlačiť
  • 4

Po prvé, predstavitelia tej istej vlády začiatkom tohto roka opakovane upozorňovali na riziká investovania na finančných trhoch, keď opäť otvárali druhý dôchodkový pilier.

Po druhé, úľavy neodstraňujú komplikované podmienky zdaňovania a v niektorých prípadoch i platenia zdravotných odvodov z výnosov z investícií. Práve to je podľa skúseností z praxe jednou z hlavných príčin, prečo sa časť sporiteľov drží nízko úročených bankových vkladov, i keď by za priaznivejších podmienok vstúpili aj na finančné trhy.

Po tretie, úľavy obchádzajú podielové fondy, najrozšírenejšiu formu investovania na Slovensku. Na to upozornili už pri príprave novely nielen samotní správcovia fondov, ale aj ďalšie odborné stavovské organizácie.

Zmeny od januára

Od januára začnú platiť úľavy pre cenné papiere obchodované na regulovanom trhu. Ide o papiere registrované na niektorej zo svetových búrz, ministerstvo ich regionálne nerozlišuje. Daň nebudú investori platiť z výnosov z predaja, ak od nadobudnutia papierov po moment predaja uplynie aspoň rok. Tiež sa nebude platiť daň zo žiadnych výnosov ani zo zisku pri predaji, ak pôjde o sporenie si cez investície počas aspoň 15-tich rokov.

Miron Zelina, člen predstavenstva Privatbanky a zároveň podpredseda výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, zavedenie úľav hodnotí pozitívne. Dodáva ale zároveň, že takéto oslobodenie spojené s časovým testom (1-ročná a 15-ročný lehota) možno v budúcnosti veľmi ľahko zmeniť alebo zrušiť.

Zároveň, ani po 15 rokoch sa nepodarilo dosiahnuť spravodlivé zdaňovanie príjmov z cenných papierov u fyzických osôb. Stále sa napríklad inak zdaňuje výnos vyplatený v termíne splatnosti dlhopisu, inak pri jeho predaji a ešte inak, ak ide o zahraničný dlhopis. V princípe ide pritom stále o rovnakú situáciu.

Daň zo straty

Základným princípom by malo byť zdaňovanie reálneho nárastu majetku investora. V súčasnosti pritom niekedy investor zdaní aj vyššiu sumu, ako je jeho zisk. „Dokonca sa stáva, že zaplatí daň aj v prípade, keď dosiahne stratu,“ upozorňuje M. Zelina. Môžu za to podmienky zdaňovania v paragrafe 7 Príjmy z kapitálového majetku, kde si nemôžu investori, fyzické osoby, uplatniť žiadne daňové výdavky - teda ani vstupné poplatky či poplatky súvisiace s majetkovým účtom pri investovaní.

Reálny príjem daňovníka je pritom pri dlhopise alebo certifikáte tvorený rozdielom medzi sumou, ktorú mu vyplatia v podobe výnosov, čiastky vyplácanej pri splatnosti aktíva a kúpnou cenou vrátane prípadného alikvótneho úrokového výnosu a poplatkov.

Plus odvody

Problémom je aj rozdiel v odvádzaní zdravotných odvodov len z niektorých výnosov - hlavne u zahraničných cenných papierov. Pri nich si výnosy investor vysporiadava sám cez daňové priznanie, ktoré je následne predmetom zdravotných odvodov.

U domácich dlhopisov zdaní výnos automaticky emitent papiera zrážkovou daňou. Investor tak pri splatnosti inkasuje už priamo čistý výnos, odvody sa v tomto prípade už neplatia.

Príklad: Ako sa zdaňuje pri investovaní priveľa

Situácia, ktorá platí v súčasnosti a nezmení ju ani novela od januára 2016:

Dlhopis emitovaný pred pár rokmi vypláca kupón vo výške 5 % ročne. Investor ho kúpi dva roky pred splatnosťou za cenu 108 eur a podrží do splatnosti. Vtedy inkasuje menovitú hodnotu 100 eur a dva kupóny po 5 eur. Jeho celkové príjmy budú 110 (=100 + 5 + 5), výdavky 108, reálny výnos pred zdanením 2 (=110 – 108). Zdaní však oba kupóny, teda 10 eur - čiže päťkrát vyššiu sumu, ako by mal.

Privatbanka patrí do portfólia finančnej skupiny Penta, ktorá ovláda aj News&Media Holding, do ktorého patrí TREND.

  • Tlačiť
  • 4

Tagy investície, investori, investovanie