Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Predaj darovaného pozemku po roku od nadobudnutia a dane

12.02.2018, 05:00 | Peter Pašek, Managing Director Accace

V roku 2008 sme kúpili stavebný pozemok za cenu 715 000 Sk. Koncom roka 2016 sme ho darovali dcére darovacou zmluvou, pričom zmena na katastri bola vykonaná v novembri 2016. Pri darovaní pozemku nebol vypracovaný znalecký posudok. Koncom roka 2017 dcéra tento pozemok predala za 35 000 €. Pretože dcéra vlastnila pozemok kratšie ako 5 rokov, je povinná platiť daň z príjmu získaného predajom tohto jej darovaného pozemku. Podľa zákona, ale nie je nadobúdacia cena pozemku tá, za ktorú sme ako rodičia pozemok kúpili, lebo ako darcovia sme vlastnili pozemok viac ako 5 rokov, a tým sme spĺňali podmienku oslobodenia od dane. Ako má dcéra postupovať pri výpočte daňovej povinnosti daní z predaja nehnuteľností?

  • Tlačiť
  • 0

Príjem z predaja predmetného pozemku sa považuje za ostatný príjem v súlade s §8 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). Ako správne uvádzate predmetný príjem nie je možné oslobodiť od dane v súlade s §9 ods. 1 písm. a) ZDP, keďže u vašej dcéry ešte neuplynulo 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia. 

V súlade s §8 ods. 5 písm. b) ZDP sa výdavkom pri pozemku nadobudnutom darovaním rozumie cena stanovená znaleckým posudkom ku dňu darovania, ak v čase darovania u vás ako darcu by bol prípadný príjem z predaja daného pozemku od dane oslobodený. Na základe našej skúsenosti vám vieme potvrdiť, že znalec vie spracovať znalecký posudok aj spätne k predmetnému dátumu. 

Základom dane vašej dcéry bude následne rozdiel medzi príjmom z predaja pozemku a cenou uvedenou v znaleckom posudku. Sadzba dane z príjmu u fyzickej osoby závisí od výšky dosiahnutého základu dane. 

Za rok 2017 sadzbe dani vo výške 25 % podlieha časť základu dane (pozn. z príjmu zo zamestnania, podnikania, inej SZČ, prenájmu, z použitia diela, umeleckého výkonu a z ostatného príjmu) presahujúca sumu 35 022,31 eura. Do limitu 35 022,31 eura sa aplikuje sadzba dane z príjmov vo výške 19 percent.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa, predaj nehnuteľnosti

Diskusia (0 reakcií)