Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Pri prenájme nemôžete ísť do straty

08.03.2017, 04:51 | © 2017 News and Media Holding

V poslednom roku prenájmu vlastnej nehnuteľnosti (prvé 3 mesiace roku 2016) som mal príjmy, ktoré som priznal a zdanil ešte v daňovom priznaní fyzických osôb ešte za december roku 2015. Mal som však za tri mesiace 2016 prevádzkové výdavky, ktoré znižujú daňový základ. Daňový úrad mi uviedol, že si musím DPFO urobiť a podať sám aj za rok 2016 . Môžem mať teda výsledok v daňovom priznaní mínusový - vráti sa mi pár stoviek eur výdavkov?

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

prenájom

Daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov z prenájmu je daňovník povinný vysporiadať osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov FO za príslušné zdaňovacie obdobie (za predpokladu, že mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie). Daňovník je povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2016 presiahne sumu 1 901,67 eura.

Nevieme, z akého dôvodu ste príjmy viažuce sa k prvým trom mesiacom roku 2016 priznávali medzi príjmami roku 2015. Ak ste v roku 2016 nemali už príjem z prenájmu, nemáte prečo podávať daňové priznanie. To znamená, zúčtovanie vám urobí zamestnávateľ, ak ste ho o to požiadali. Ak ste tak neurobili, podáte daňové priznanie (typ A) len z príjmov zo zamestnania.

Ak už neprenajímate, mali ste zrušiť registráciu ako prenajímateľ na daňovom úrade.

Pri príjme z prenájme nemôžete ísť do straty. Od 1. januára 2012 daňovník nemôže pri príjmoch z prenájmu vykázať daňovú stratu.

Daňovník pri príjmoch z prenájmu uvedených v daňovom priznaní môže uplatniť daňové výdavky maximálne do výšky týchto príjmov.

Ak ste aj mali nejaké výdavky, nemáte si ich už možnosť započítať v daňovom priznaní, keďže príjmy ste vlani z prenájmu nemali.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy prenájom

Diskusia (0 reakcií)