Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Príjem z predaja darovanej nehnuteľnosti

10.03.2009, 13:20 | |

Ak by nehnuteľnosť predávala vlastníčka, príjem z jej predaja by bol oslobodený od dane.

  • Tlačiť
  • 0

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON01.jpg

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON02.jpg

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON03.jpg

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON04.jpg


  • Matka nám darovala reštituovanú nehnuteľnosť (lesy) a v tom istom roku sme ju aj predali. Nehnuteľnosť sa neprenajímala a ani sa s ňou nepodnikalo. Platíme daň z prijmu? Ak áno, z akého základu? Zdaňujeme 19-percentný rozdiel z ceny uvedenej v úradnom odhade a predajnej ceny?

Peňažný príjem, obdržaný predajom nehnuteľnosti (lesy), ktorý ste dostali darom od matky je zdaniteľným príjmom, nakoľko nie je oslobodený od dane v zmysle § 9 platného zákona o dani z príjmov.

Ak by nehnuteľnosť predávala matka, príjem z jej predaja by bol oslobodený, a to v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov, ako vec vydaná oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (reštitúcie).

Nakoľko je príjem zdaniteľný, zaradíte ho do ostatných príjmov (§ 8 zákona o DP).

Pri výpočte základu dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) postupujete v zmysle ods. 5 písm. b.), kde uplatňujete osobitný spôsob zistenia ceny nadobudnutia a to vzhľadom k skutočnosti, že ste nehnuteľnosť dostali darom.

Zákon ďalej odkazuje na § 25 , ktorý definuje vstupnú cenu majetku a k tomu je tiež ďalej odkaz na účtovný zákon.

Vzhľadom ku skutočnosti, že matka by mala daný príjem v čase darovania oslobodený, legislatíva umožňuje u takýchto obdarovaných uplatniť ako výdavok reprodukčnú obstarávaciu cenu, t. j. cenu, za ktorú by sa majetok obstaral v čase darovania. Zákon taxatívne nepredpisuje jej úradný odhad (znalecký posudok) , no musí samozrejme odzrkadľovať reálnu výšku v mieste a čase trhu s takouto nehnuteľnosťou.

Autor je daňový poradca.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

  • Tlačiť
  • 0

Súvisiace články

Daňové priznanie - poradňa

Pomôžeme s daňovým priznaním: zadajte otázku daňovému poradcovi, riešenia problémov, praktické rady a články súvisiace so zdaňovaním príjmov

Daňová poradňa - články

Daňová poradňa eTRENDU

Daňové tipy Jozefa Mihála

257 biliónov dolárov. Svetový dlh dosiahne nový rekord

Diskusia (0 reakcií)