Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Príjem z prenájmu. Ako ho zdania bývalí manželia?

04.02.2016, 05:30 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Spolu s bývalým manželom prenajímam byt. Môj minuloročný úhrn príjmov dosiahol 810 eur, exmanžel nedosiahol žiadne príjmy. Mesačný príjem z nájmu predstavuje 350 eur, ale vlani bol byt 2 mesiace prázdny a bez príjmu. Služby a energie súvisiace s bytom vo výške okolo 120 eur hradíme my ako prenajímatelia, nie nájomca. Ak sa dohodneme, že si zdaniteľný príjem z nehnuteľnosti rozdelíme na polovicu, znamená to, že ani jeden z nás neprekročí príjmami hranicu pre povinné podanie daňového priznania?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Rozumieme, že vo vašom prípade už rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť, t.j. vaše manželstvo zaniklo. Na strane druhej predpokladáme, že vo vašom prípade ešte nenastalo vysporiadanie bezpodieloveho spoluvlastnictva manželov (BSM) a rovnako ešte neubehli tri roky od zániku manželstva. Vyššie uvedené znamená, že predmetný byt napriek už zaniknutému manželstvu stále patrí do vášho BSM. 

Upozorňujeme, že v súlade s §4 ods. 8 Zákona o dani z príjmov ďalej len („ZDP“)  platí, že príjmy prenájmu, ktoré plynú manželom z ich bezpodieloveho spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. Ako uvádzame predmetný byt vo vašom prípade patrí do BSM, avšak príjmy, ktoré ste dosiahli z jeho prenájmu ste pravdepodobne už nedosiahli ako manželia. Táto informácia vo vašej otázke chýba. 

Vyššie uvedené však znamená, že ZDP vašu konkrétnu situáciu exaktne nerieši. Rovnako zastávame názor, že nie je možné vo vašom prípade uplatniť ani ustanovenie §10 ods. 1 ZDP, ktoré upravuje rozdeľovanie príjmov z dôvodu spoluvlastníctva napr. k nehnuteľnosti, keďže vo vašom prípade o podielové spoluvlastníctvo ešte nejde.

Rozumieme, že ste neuzatvorili dohodu o vysporiadaní BSM,  a ak áno, táto informácia nebola vložená do katastra, pretože účinnosť takejto dohody v prípade nehnuteľnosti nastáva až jej vkladom. T. j. vychádzali by sme z fikcie upravenej v §149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje, že ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou, alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vypriadané rozhodnutím súdu, platí, že pokiaľ ide a o nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. 

Odporučili by sme teda príjem z prenájmu vrátane úhrady za vedľajšie výdavky deliť medzi vás a exmanžela v pomere 50:50. Pokiaľ teda výška zdaniteľných príjmov za rok 2015 ani u jedného z vás nepresiahne sumu 1901,67 eur, ani jeden z vás nebude mať povinnosť podať daňové priznanie.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)