Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Príjmy z Rakúska sa vynímajú zo zdanenia

06.02.2012, 11:56 | Jozef Áč

Pri príjmoch zo zahraničia možno získať odklad pre priznanie až do septembra (Daňová poradňa)

  • Tlačiť
  • 5

Celý rok som mala iba príjem ako opatrovateľka v Rakúsku. Ako mám vyplniť daňové priznanie za rok 2011?

K stručne položenej otázke asi vo všeobecnosti toľko, že príjem dosiahnutý v susednom štáte, ktorý dosiahol slovenský rezident (vychádzam z predpokladu, že daňovníčka je považovaná za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR), musí vstupovať do daňového priznania na Slovensku, aj keď bol v zahraničí zdanený. Platí zásada zdaňovania celosvetových príjmov.

Ak si doplníme otázku ďalej, činnosť opatrovateľky v Rakúsku podlieha zákonnej registrácii a je na báze osobitného predpisu - živnostenského oprávnenia. Z takéhoto dosiahnutého príjmu musí byť vykonané v tomto štáte na príslušnom finančnom úrade ročné zúčtovanie – priznanie príjmov na tomto území, a to v súlade s predpismi tohto štátu, nakoľko ide o sústavný alebo opakovaný výkon opatrovateľskej činnosti na tomto území – čo podmieňuje vznik stálej prevádzky.

Slovenský rezident  takýto príjem zahrnie aj do daňového priznania na Slovensku, a to v tomto konkrétnom prípade do daňového priznania typu B pre rok 2011, do tabuľky číslo 1 strany 3 priznania, nakoľko ide o príjem podľa § 6 odstavec 1 písmena b) zákona o dani z príjmov.

Výdavky si môžete uplatniť buď paušálne (40 %) alebo skutočne preukázateľné. Plus k výdavkom prípadne uplatňovaných paušálne, si môžete uplatniť ešte preukázateľné zaplatené poistné na sociálne a zdravotné, a to aj v prípade, ak boli platené v susednom štáte.

Aby nedošlo k dvojitému zdaneniu na Slovensku, takýto príjem zo zahraničia (základ dane) sa podľa zmluvy s Rakúskom vyníma zo zdanenia. Výpočet sa urobí v riadkoch 87 až 89 na strane 8 priznania.

Z daného vyplýva, že takýto príjem neovplyvní celkovú daňovú povinnosť a ak daňovníčka mala v roku 2011 len tento príjem, tak celková daňová povinnosť na riadku 99 bude 0. Samozrejme je potrebné priložiť potvrdenie o zaplatenej dani v tomto štáte, ak tam daňová povinnosť vznikla.

Treba tiež ešte dodať, že u tohto príjmu sa pozerá na jeho vyňatie na území SR, a to aj bez ohľadu na skutočné - reálne zdanenie na území Rakúskej republiky.

Daňovník s príjmami zo zahraničia si môže predĺžiť priznanie aj za rok 2011, a to na základe oznámenia daňovému úradu o šesť mesiacov.

Autor je daňovým poradcom. Je členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Základné rady k daňovému priznaniu 2012 Tlačivá k daňovému priznaniu 2012 Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných)

  • Tlačiť
  • 5

Tagy dane, daňová poradňa, daňové priznanie, poradňa