Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rapid life už ponúka unisex poistenie

06.02.2013, 00:00 | PR

(Inzercia)

  • Tlačiť

Rapid life zjednotila sadzby poistného pre mužov a pre ženy aj napriek tomu, že Slovensko zatiaľ neschválilo potrebnú legislatívu. Poisťovňa tak reagovala na smernicu Európskej únie, ktorá zakazuje používať parameter pohlavie pri tvorbe cien pre poistky.

Podľa smernice Európskej únie môžu poisťovne od 21. decembra 2012 ponúkať iba také poistky, ktoré nie sú výhodnejšie pre jedno pohlavie. Európsky súdny dvor totiž skonštatoval, že takéto poistné produkty sú diskriminačné. Muži a ženy sú si teda rovní a za rovnaké poistenie platia rovnako.

Slovensko je však v rámci Európskej únie jedinou výnimkou, pretože do uvedeného termínu nestihlo prijať novelu antidiskriminačného zákona, ktorá by uvedenú zmenu uzákonila. Stane sa tak zrejme až začiatkom marca a preto slovenské poisťovne zatiaľ nemusia smernicu uplatňovať.

Hoci uvedené rozhodnutie obmedzuje meranie rizika, Rapid life životná poisťovňa pristúpila k jeho realizácii hneď ako vstúpilo do platnosti. Pri novom poistení TOP mini dokonca už začiatkom roka 2012, keď tento inovatívny produkt uviedla na trh.

V predchádzajúcom období boli ženy zvýhodnené, pretože sa dožívajú vyššieho veku a sú menej rizikové. Z tohoto dôvodu platili nižšie poistné. Smernica sa týka tak životného ako aj neživotného poistenia. Ak klient uzavrel poistnú zmluvu pred jej účinnosťou, podmienky zostávajú nezmenené.

Rapid life ponúka širokú paletu moderných produktov, ktoré poskytujú kvalitnú a výhodnú poistnú ochranu a efektívne zhodnocovanie financií. Rapid life- Skutočné TOP poistenie umožňuje ochranu jednotlivca i celej rodiny na rozhodujúce riziká jedným zmluvným vzťahom. Pre zhodnocovanie prostriedkov je určený špeciálny účet mimoriadneho poistného, kde môže zhodnotenie po splnení určitých podmienok dosiahnuť až 4,25 % p. a., samozrejme bez poplatkov a viazanosti. Viac informácii nájdete na www.rapidlife.sk alebo na Rapid life fóre.

  • Tlačiť