Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Registrujú sa pri prenájme obaja manželia?

04.12.2013, 05:40 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Moji rodičia vlastnia nehnuteľnosť a časť z nej prenajímajú pre kvetinárstvo. Obaja rodičia sú dôchodcovia a manželstvo je bezpodielové. Ak chcú uplatniť odpočítateľnú položku 500 EUR na každého, musia byť obidvaja registrovaní na daňovom úrade, alebo stačí iba je iba jeden z nich?

  • Tlačiť
  • 0

V súlade s §49a Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) FO, ktorá nie je registrovaná v SR z titulu podnikania je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť, okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu. 

Finančné riaditeľstvo SR k problematike registrácie manželov pri prenájme uviedlo nasledovné stanovisko (Odpovede na otázky k problematike registračnej a oznamovacej povinnosti pri prenájme bytov alebo nebytových priestorov, alebo nehnuteľností okrem pozemkov): "V prípade prenájmu bytu, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa registrácia vzťahuje na toho z manželov, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu. Povinnosť požiadať o registráciu má ten z manželov, ktorý je v zmluve uvedený ako prenajímateľ bytu. Ak sú účastníkmi zmluvného vzťahu obidvaja manželia, vzťahuje sa povinnosť požiadať o registráciu na obidvoch manželov."

Vyššie uvedené stanovisko vydalo Finančné riaditeľstvo SR ešte k predchádzajúcemu zneniu zákona (už neplatný zákon č. 511/1992 Z. z. o správe daní), registračná povinnosť však bola v obdobnom znení prenesená do ZDP. Nie je nám známa zmena výkladu zo strany finančnej správy. 

V súlade s vyššie uvedeným teda zastávame názor, že registračná povinnosť Vašich rodičov bude závisieť od skutočnosti, či sú obaja uvedení ako účastníci zmluvného vzťahu. 

Autor je Managing Director v spoločnosti Accace.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa, prenájom

Súvisiace články

Ako zdaniť prenájom bytu medzi manželmi

Ako zdaniť prenájom bytu medzi manželmi

Príjmy z prenájmu, ktoré plynú manželom z BSM, sa zahrnú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak (Daňová poradňa)

Aké účtovníctvo viesť pri prenájme bytu?

Ako zdaniť prenájom jednej izby

Menej na daniach a vyššia mzda. V januári bude rásť daňový bonus na deti

Termínované vklady - porovnanie úrokov

Diskusia (0 reakcií)