Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rozdielne kurzy možno pri zdanení ziskov zohľadniť

25.03.2011, 12:00 | Zdenka Švingálová

Poradňa eTRENDU k daňovému priznaniu 2011

  • Tlačiť
  • 0

TlačiváOdpovede poradcov

Základné radyPoložte otázku

Ako fyzická osoba som v roku 2010 nakúpil aj predal cenné papiere (CP) na burze. CP boli denominované v amerických dolároch, takže som pred nákupom musel urobiť menovú konverziu. Pri predaji CP som spätnú menovú konverziu neurobil. Ak však porovnám kurz pri predaji a nákupe, došlo ku kurzovej strate. Je možné túto kurzovú stratu, ktorá vznikla v súvislosti s obstaraním CP, uviesť do výdavkov súvisiacich s nadobudnutím a predajom CP (§ 8, odsek 5)?

Príjem z prevodu cenného papiera zaraďujeme v zmysle § 8 zákona o dani z príjmov medzi ostatné príjmy.

Pri príjme z prevodu cenného papiera je výdavkom v zmysle odseku 5 § 8 predmetného zákona kúpna cena cenného papiera zistená v čase nadobudnutia. To znamená, že výdavkom bude kúpna cena zistená v čase nadobudnutia, teda hodnota cenného papiera vyjadrená v domácej mene.

Príjmom bude príjem z predaja cenného papiere vyjadrený v domácej mene.

Podľa § 31 odsek 2 zákona o dani z príjmov, ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou.

Kurzovú stratu si teda uplatníte v rámci hodnoty cenného papiera.

Autorka pôsobí v spoločnosti Monarex Consulting.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Foto na titulke - SITA

TlačiváOdpovede poradcovZákladné radyPoložte otázku

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, daňové priznanie, poradňa

Diskusia (0 reakcií)