Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

S daňovým bonusom pri príjme z prenájmu už nepočítajte

21.08.2013, 16:00 | Zuzana Kollárová | © 2013 News and Media Holding

Podnikatelia a zamestnanci si môžu tento rok znížiť daň o 254,64 eura

  • Tlačiť
  • 1

V augustovej výplate už mali zamestnanci započítanú vyššiu sumu daňového bonusu. Daň im znížil bonus 21,41 eura,  júli to bola nižšia suma 21,03 eura.

"Daňový bonus na vyživované dieťa sa zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima. Ministerstvo práce od 1. júla zvýšilo sumy životného minima, preto vzrástol od júla aj bonus," vysvetlila hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.

Pre podnikateľov je zase dôležitá celková ročná suma daňového bonusu. V daňovom priznaní  marci 2014 si budú môcť uplatniť na jedno dieťa sumu 254,64 eura.

Daňovníci s inými príjmami ako zo zamestnania alebo podnikania, ktorí si ešte v marci  daňovom priznaní znížili daň o bonus, môžu byť  pri podávaní daňového priznania v marci o rok nepríjemne prekvapení. "Od januára je možné priznať daňový bonus len ak daňovník dosiahne zákonom ustanovenú minimálnu výšku príjmov z  "aktívnych príjmov," komentovala P. Macíková.  Zároveň musí mať z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti základ dane.

Do 31. decembra 2012 si daňovník mohol uplatniť daňový bonus aj vtedy, ak mal zdaniteľné príjmy z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov), z kapitálového majetku, respektíve z ostatných príjmov. Tieto príjmy patria medzi "pasívne" príjmy.

Ďalšími podmienkami je výška zárobku - musí byť ročne najmenej 6-násobkom minimálnej mzdy (2 026,20 eura). Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus mesačne u zamestnávateľa musí mať príjem aspoň vo výške polovice mesačnej minimálnej mzdy (168,85 eura).

Znížiť daň bonusom si môžete na každé vyživované dieťa, ktoré s v vami žije v domácnosti. Za takéto dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré má prechodný pobyt mimo domácnosti. Za vyživované dieťa sa považuje vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov.

Ďalšou podmienkou je, že dieťa musí byť nezaopatrené.  Ide o dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Bonus si nemožno uplatniť na dieťa ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok, ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Podľa štatistiky Finančnej správy si daňový bonus v priznaniach za zdaňovacie obdobie  2012 uplatnilo v daňovom priznaní typu A vyše 74-tisíc daňovníkov, v type B to bolo vyše 131-tisíc. Ostatní si uplatňujú daňový bonus cez svojho zamestnávateľa, prípadne to kombinujú cez priznanie a zamestnávateľa.

Výška daňového bonusu  roku 2013

od 1. januára do 30. júna - 21,03 eura

od 1. júla do 31. decembra - 21,41 eura

celoročná suma - 254,64 eura

Príklad

Katarína má živnosť. Pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku. Za rok zarobí 16 500 eur. Okrem toho má príjem z dohody na Slovensku 1 600 eur. Má jedno dieťa, manžel je už dôchodca. Má nárok na daňový bonus?

Je rezidentom Slovenskej republiky a preto bude musieť svoje príjmy z roku 2013 zdaniť na Slovensku. Musí si sama podať daňové priznanie. Vypĺňa tlačivo typu B, kde zapíše príjmy z dohody na Slovensku a z Rakúska. Svoj zárobok z opatrovania v priznaní vyjme zo zdanenia. To však neznamená, že si na dieťa nemôže uplatniť daňový bonus. Spĺňa podmienky, má nezaopatrenú dcéru a príjem zo zahraničia v dostatočnej výške.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy dane, daňový bonus, poradňa