Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovník investora – Fondové dividendy

25.04.2007, 11:15 | Jana Brondošová

  • Tlačiť
  • 0

Koncom marca vyplácali tri slovenské podielové fondy dividendy. Nejde pritom o skutočné dividendy, len sa pre ne toto označenie zaužívalo.

Zatiaľ čo dividendy ako vyplatený podiel na zisku akcionárom spoločnosti sú oslobodené od dane a o ich rozdelení rozhoduje valné zhromaždenie, výška fondových dividend vyplýva z priebežne inkasovaných príjmov z majetku vo fonde a podlieha zdaneniu.

Hodnotu investície vo fonde (vyjadrenú kurzom podielu, čistým majetkom pripadajúcim na podiel) totiž ovplyvňujú viaceré faktory. Správca portfólio pravidelne oceňuje na základe trhových cien – ak tie stúpajú, rastie aj kurz podielu.

No z vlastníctva akcií, bankových účtov a dlhových cenných papierov plynú aj pravidelné príjmy vo forme (skutočných) dividend či vyplácaných úrokových výnosov – z vkladov a dlhových cenných papierov. A práve tieto príjmy niektoré fondy raz za čas spočítajú a podielnikovi vyplatia.

Ešte pred dvoma rokmi mali vyplácať tieto dividendy všetky slovenské fondy. Od minulého roka tak robí už iba Investičná a Dôchodková.

Ostatní od priebežného vyplácania časti výnosov upustili, pretože klientov to jednak miatlo – ak si nenechali vyplatiť dividendu vo forme nových podielov, tak síce získali viac podielov, ale zároveň hodnota jedného klesla.

A drvivá väčšina volila práve tú možnosť, že dividendy v hotovosti nechcela, chcela nechať peniaze investované. Správca tak mal s oznámením a vyplatením mal zbytočné starosti – a aj náklady. Fondy, ktoré dividendy vyplácajú, nesú označenie dividendové alebo výnosové.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)