Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Sociálne dávky v daňovom priznaní

29.03.2010, 09:27 | Milan Pršanec

Daňová poradňa eTRENDU

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

TlačiváOdpovede poradcovZákladné radyFacebook

otaznik

Je potrebné do daňového priznania započítať aj sociálne dávky, ktoré mi boli priznané (podporu)? Keď si uplatňujem úľavu na manželku, mám do jej príjmov tiež započítať sociálne dávky, ktoré dostala?

Zákon o dani z príjmov vymenúva príjmy oslobodené od dane, medzi ktoré okrem iných patria aj dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, ako aj iné uvedené v § 9 ods. 2 písm. a. Medzi príjmy oslobodené od dane ďalej zákon zaraďuje okrem iných aj príjmy zo štátnych dávok a štátnych sociálnych dávok upravených osobitnými predpismi tak ako sú vymenované v § 9 ods. 2 písm. b, teda tieto príjmy nie je potrebné zahrnúť do daňového priznania.

V prípade, že si daňovník, ktorého príjem sa rovná alebo je nižší ako 31 489,92 €, uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá nemala vlastné príjmy, môže tak urobiť v plnej výške 4 025,70 €. Za vlastný príjem manželky sa považuje zdaniteľný príjem manželky znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka bola v zdaňovacom období povinná zaplatiť.

Do vlastného príjmu manželky sa nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie. Medzi štátne sociálne dávky patrí rodičovský príspevok; príspevok na starostlivosť o dieťa; príspevok pri narodení dieťaťa; príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa; príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne; príspevok na pohreb; prídavok na dieťa; príplatok k prídavku na dieťa; príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa; vianočný príspevok.

Do vlastného príjmu manželky sa zahŕňajú aj nemocenské dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou a dôchodky; dávky v nezamestnanosti; dávky v hmotnej núdzi; sociálna výpomoc a príspevky; náhrada príjmu počas práceneschopnosti vyplácaná zamestnávateľom; cestovné náhrady; suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie; podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené.

Ak teda manželka dosiahla vlastný príjem, suma 4 025,70 € sa zníži o sumu jej príjmu.

Musíte rozlíšiť, či sa jedná o štátne sociálne dávky, ktoré sa do vlastného príjmu manželky nezahŕňajú, alebo napr. dávky v nezamestnanosti, ktoré sa zahŕňajú do vlastného príjmu. Ak sa jedná o dávky v nezamestnanosti, tento príjem sa započíta do vlastného príjmu manželky a následne sa nezdaniteľná časť základu dane na manželku (4 025,70 € ) zníži o tento príjem.

Ak by sa jednalo o daňovníka s príjmom vyšším ako 31 489,92 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku by sa určila podľa § 11 ods. 3 písm. b..

V zmysle platného znenia Zákona o dani z príjmov je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie povinný podať každý daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej položky na daňovníka (§ 32 ods. 1), čo za rok 2009 znamená sumu 2 012,85 eur.

Autor je daňový poradca. Pracuje v spoločnosti MONAREX audit consulting s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy Dane 2010 - Odpovede poradcov

Súvisiace články

Šéf správnej rady Intesy: Predať VÚB? To sa tu skôr posilníme

Šéf správnej rady Intesy: Predať VÚB? To sa tu skôr posilníme Rozhovor

Slovensko by malo zmeniť svoj národný model hospodárskeho rastu, hovorí predseda správnej rady najväčšej talianskej banky Gian Maria Gros-Pietro

Termínované vklady - porovnanie úrokov

Hypotéky - porovnanie úrokov

Kreditné karty - porovnanie podmienok

Hľadáte náhradu za účet v Zune? Použite náš porovnávač

Diskusia (0 reakcií)