Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Stavebné konanie získalo poplatkový strop

12.12.2012, 05:40 | Jana Morháčová | © 2012 News and Media Holding

Smer cez zákon o hazarde opravil dva mesiace platné poplatky za stavebné konanie

  • Tlačiť
  • 4

Podnikatelia od budúceho roka nebudú platiť až státisícové poplatky za stavebné povolenia či kolaudácie veľkých podnikových hál, nákupných centier či rozľahlejších bytoviek. Namiesto rádovo desaťtisíc či dokonca niekoľko stotisíc eur zaplatia najviac tisíc eur. Predstavitelia vládneho Smeru–SD uznali, že vysoké poplatky zavedené pre územné a stavebné konania od októbra sú príliš vysoké.

Poslankyňa Renáta Zmajkovičová v rámci prerokúvania zákona o hazarde minulý týždeň upravila aj poplatkový zákon a prestavila sumy vyberané samosprávami v rámci stavebného konania. Zmenila tak sadzby platné len dva mesiace.

Pre firmy je najdôležitejší fakt, že poplatky pri schvaľovaní stavieb dostali znova strop. ,,Poplatky za stavebné konanie budú od januára odstupňované od 100 eur do maximálne 1 000 eur,“ povedala R. Zmajkovičová. Poslankyňa v zdôvodnení vysvetlila, že sa upúšťa od nového vyrubovania poplatkov podľa metrov kubických obstavaného priestoru. Vracia sa filozofia výpočtu podľa hodnoty stavby, uplatňovaná roky do októbra tohto roka.

Stavebné povolenia vyjdú najviac na tisíc eur

Za stavebné povolenia pri stavbách na bývanie sa bude znova platiť pevná suma, pre bytové domy najviac 200 eur. Pri povoleniach na veľké objekty určené najmä na podnikanie, ako sú fabriky, nákupné centrá, administratívne budovy sa bude platiť od sto do tisíc eur. Stavby budú triedené do šiestich pásiem podľa hodnoty stavby. Najvyšší poplatok zaplatia investori za objekty s hodnotou nad 10 miliónov eur.

V predošlej praxi sa uplatňovalo päť pásiem, pri najväčších stavbách sa platilo necelých 200 eur. Od októbra bola nastavená prudká progresivita poplatkov za stavebné povolenia. Za stavby do tritisíc metrov kubických sa platilo tisíc eur. Každý tisíc metrov kubických priestoru navyše predstavovalo 300 euro navyše. Každý ďalší kubík priestoru stavby tak vyšiel na 30 centov.

Kolaudácie nepôjdu za 660 eur

Za kolaudácie stavieb neurčených na bývanie budú investori (právnické osoby) platiť od januára od 60 eur do 660 eur. Do októbra bol strop necelých 200 eur. Už vyše dvoch mesiacov sa platí podľa objemu stavby, čo v prípade veľkých hál či objektov vyšlo na desaťtisíce alebo státisíce eur. Každých tisíc metrov kubických (nad tritisíc metrov kubických, ktoré sa platia paušálne 500-eurovým poplatkom) vyťahuje investorovi z vrecka ďalších 150 eur.

Súčasne sa ešte výraznejšie rozčlenia náklady pre fyzické a právnické osoby. Názor, že firmy majú zaplatiť viac ako obyvateľstvo, bol zapracovaný aj do ďalších poplatkov. Napríklad terénne úpravy sa z pôvodných 6,50 eura od októbra zdvihli na 16,50 eura. Od budúceho roka sa sadzba pre obyvateľstvo ďalej upravuje nahor na 20 eur. Pre právnické osoby to bude už 100 eur.

Podobne ohlasovanie drobných stavieb alebo stavebných úprav (ktoré nevyžadujú stavebné povolenie) je od októbra spoplatnené 10 eurami. Od januára táto suma zostáva pre občanov zachovaná. Pre podnikateľov poplatok stúpne na 30 eur.

Opravujú čerstvé nezmysly

Zmajkovičovej novela od januára súčasne vyrieši jeden z najväčších prešľapov októbrových zmien. Úradníci ministerstva dopravy si neuvedomili, kde je hranica filozofie vyššieho spoplatňovania firemných investorov a developerov. Poplatok za povolenie zmien dokončených bytových domov (prestavby) zdvihli päťdesiatnásobne - na 750 eur. Do októbra bol tento poplatok 16,50 eura.

Tento poplatok však platia nielen „bohaté firmy“, keď prerábajú staré bytovky na nové, aby ich so ziskom predali. Dotýka sa aj bežných občanov v rámci rekonštrukcií bytov na sídliskách, napríklad keď odstraňujú niektoré steny či robia nové dverné otvory do nosných stien. Samotný poplatok za odobrenie zmien bol tak často vyšší ako celkové náklady na úpravu. Od januára sa tento poplatok zníži na 100 eur.

Pribudnú nové poplatky

Súčasne však bolo prijatých viacero zmien, ktoré budú od januára vyťahovať z peňaženiek ľudí viac peňazí. A to napriek deklarovanej snahe uchrániť obyvateľstvo od ďalšieho zdražovania stavebného konania.

Napríklad stavebné povolenie na bežný rodinný dom nezostane na pôvodných dlhodobo uplatňovaných 33 eurách, hoci sa o zachovanie tejto výšky pri októbrových úpravách zasadzoval sám premiér R. Fico. Nová sadzba od januára je 50 eur. Kolaudácia vyjde od nového roka namiesto dlhodobo uplatňovaných 16,50 až 33 eur jednotne na 35 eur.

Priplatiť si bude treba aj za výstavbu chatky. Získanie stavebného povolenia sa oproti stavu spred októbra predraží o 10 až 25 percent. Pri kolaudácii bude zvýšenie ešte citeľnejšie.

Bežní ľudia budú od nového roka platiť aj poplatok 100 eur za predĺženie stavebného povolenia. Ak sa im výstavba odďaľuje a budú musieť predĺžiť platnosť stavebného povolenia, zaplatia 30 eur.

Podobne nový poplatok za doteraz pre občanov nespoplatnené ohlasovanie jednoduchej stavby vyjde občana na 20-eur.

Pôvodný koncept sa vracia aj s dierami

Poslankyňa R. Zmajkovičová namiesto ministra dopravy Jána Počiatka tak priznala, že výška poplatkov v rámci stavebného konania odvodená od metrov kubických obstavaného priestoru sa neosvedčila. ,,Tie výšky vychádzali na 30-, 50- až 100-tisíc eur,“ uviedla R. Zmajkovičová. Prekvapením bolo najmä to, že takéto štedré nadelenie poslanci schválili vrámci konsolidácie aj keď priamo nevylepšujú štátny rozpočet, sú totiž príjmom samospráv.

Štát sa vracia k pôvodnej filozofii, ale aj s jej dierami a problémami. Roky uplatňované platenie podľa hodnoty stavby má jasné medzery. Pri stavebných povoleniach sa často hodnota stavby len odhadovala. Takéto poplatky vedeli investori obchádzať, hodnoty stavieb podstreľovali, aby sa vtesnali do lacnejšieho pásma poplatkov. Ministerstvo dopravy to priznalo pri zdôvodňovaní novej filozofie odvodenej od veľkosti priestoru na začiatku jesene.

V odpovediach na otázky TRENDU v júli rezort dopravy priznal, že pôvodná „filozofia“ má medzery. Vychádzalo sa totiž z vykonávacích vyhlášok ku stavebnému zákonu, ktoré predpisovali ako súčasť dokumentácie prekladať stavebnému úradu aj rozpočtovú časť stavby. Tieto vyhlášky boli však už dávno zrušené.

,,Platná vykonávacia vyhláška v súčasnosti neuvádza povinnosť predložiť rozpočet stavby a stavebný úrad sa musí pri stanovení výšku poplatku „spoľahnúť“ len na údaj, ktorý mu uvádza stavebník v žiadosti. Tento údaj je na rozdiel od rozmerov stavby nekontrolovateľný,“ tvrdilo ministerstvo dopravy ešte v lete.

A tento stav sa od januára znova vracia do praxe. Investori budú môcť znova deklarovať hodnotu stavby voľne a bez možnosti spätnej kontroly.

Ilustračné foto na titulke - SITA / Jozef Jakubčo

  • Tlačiť
  • 4